Samadhi - Prelude

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Samádhi (Předehra) *
Solve mentem
A molestis
Mentem ad concretum dirige
Unum e jhanas intra
Uvolni mysl
Od obtíží
Mysl upínej na konkrétní věc
Do jedné z džhán vstup
Intra unum e jhanas **
.
Vstup do jedné z džhán **
.

* Samádhi je pálíjské i sanskrtské slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění. Doslova přeloženo znamená "připevnění", "ukotvení" mysli na jeden objekt. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Samádhi

** Džhána (jhana) je jedním z klíčových pojmů v buddhismu a hinduismu. Označuje vysokou míru soustředění. Džhány jsou klasifikovány do několika skupin nebo stupňů. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Džhána