Run For A Fall

The Phantom Agony

studio album Released June 2003

  1. Adyta "The Neverending Embrace"
  2. Sensorium
  3. Cry For The Moon "The Embrace That Smothers - Part IV"
  4. Feint
  5. Illusive Consensus
  6. Façade Of Reality "The Embrace That Smothers - Part V"
  7. Run For A Fall
  8. Seif Al Din "The Embrace That Smothers - Part VI"
  9. The Phantom Agony
Utíkej před pádem
Do not use the past as an alibi
For all of your deficiencies always standing by
Face your negligence, do not fool yourself
Shortcomings will soon appear
For weakness shows itself
Neber minulost jako alibi
Pro všechny svoje nedostatky, které jsi vždy měl
Postav se své nedbalosti, neoblbuj se
Nedokonalosti se brzy objeví
Protože slabost se sama ukáže
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
Don't cry out of self pity in forcing your way through
For I will not be vulnerable to slander made by you
Nevykřikuj sebelítostí, když se vtíráš
Protože tvoje urážky mě už nezraní
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
In a misty veil, misplaced
Where castles in the air will be no longer seen
As something out of reach
In time the dream will be erased
So many things will never be the way they seemed
And pride will have its fall at last
Ztracena v mlžném závoji
Kde už víc neuvidíš vzdušné zámky
Stejně jako věci z dosahu
Časem bude sen vymazán
Tolik věcí nebude tak, jak se zdály
A pýcha konečně dostane svůj pád
Her eyes fell while the shame was written on her face
When she realised that her failures could never
Could never be undone again
Sklopila oči, když se jí ostuda vepsala do
tváře
Když si uvědomila, že její chyby nemůžou být nikdy
Nemůžou už být nikdy odčiněny
You did not notice the manipulated hand
That overshadowed your thoughts all those years
That made you insecure
You did not notice the ancient shifting sand
That pulls you down into an everlasting sham
You will never be able to fight
Never be able to hide
Run for a fall, you'd better run
Nevšiml ses té manipulující ruky
Která zastínila tvé myšlenky po celé ty roky
Znejistila tě
Nevšiml ses toho starého pohyblivého písku
Který tě stahuje do nekonečné přetvářky
Nikdy nebudeš moci bojovat
Nebudeš se moci schovat
Utíkej před pádem, měl bys radši utíkat
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
In a misty veil, misplaced
Where castles in the air will be no longer seen
As something out of reach
In time the dream will be erased
So many things will never be the way they seemed
And pride will have its fall at last
Ztracena v mlžném závoji
Kde už víc neuvidíš vzdušné zámky
Stejně jako věci z dosahu
Časem bude sen vymazán
Tolik věcí nebude tak, jak se zdály
A pýcha konečně dostane svůj pád