Sancta Terra

Svatá země
A place which I have searched a thousand times
To finally free myself
Forever wasn't ever long enough
I will refrain
Místo, které jsem hledala snad tisíckrát
Kde bych se konečně mohla uvolnit
Věčnost nebyla nikdy dost dlouhá
Tomu se vyhnu
I feel a passion washing over me
To shed the skin I'm in
This evolution will empower me
Now truth begins
Cítím vášeň, která mě zaplavuje
Abych shodila kůži, kterou mám na sobě
Tento vývoj se mě zmocní
Nyní začíná pravda
And you will not find me
(I am safe in here)
I'm where I want to be
Ale ty mě nenajdeš
(Jsem tu v bezpečí)
Jsem tam, kde chci být
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
Take one step closer to the borderline
Where night and day unite
This mortal coil I've gone and left
behind
On holy soil
Pojď o krok blíž hranici
Kde se snoubí noc a den
Tuhle strašnou smyčku jsem opustila a nechala za sebou
Na svaté půdě
And you will not find me
(I am safe in here)
I'm where I want to be
Ale ty mě nenajdeš
(Jsem tu v bezpečí)
Jsem tam, kde chci být
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
You will not find me
I am safe in here
I am where I want to be
So leave me now in peace
Ale ty mě nenajdeš
Jsem tu v bezpečí
Jsem tam, kde chci být
Tak už mě nech na pokoji
And you will not find me
(I am safe in here)
I'm where I want to be
Ale ty mě nenajdeš
(Jsem tu v bezpečí)
Jsem tam, kde chci být
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš