Fools Of Damnation "The Embrace That Smothers - Part IX"

Blázni zatracení (Objetí, které dusí, část IX.)
Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last
Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to
You do believe, so I can say
That you are owned by me
Vážně věříš, takže můžu říct
Že tě vlastním
Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last
Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to
You do believe, so let us pray
For all those fools that be
Vážně věříš, tak nás nech se modlit
Za všechny ty blázny, kteří existují
Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don't you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free
Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím
Kneel for me unknowing fool
Bow to the supremacy
Kneel for me unworthy pig
Die for the divinity
Poklekni přede mnou, nevědoucí blázne
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou, nedůstojné prase
Zemři za boha
Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last
Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to
You do believe, so you display
All that we want to see
Vážně věříš, takže dáváš najevo
To, co chceme vidět
Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don't you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free
Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím
Go for it
Just do it
Walk my way just to serve me
Jdi na to
Prostě to udělej
Pojď mou cestou, jen abys mi sloužil
Go for it
Just do it
Kneel for me and obey me
Jdi na to
Prostě to udělej
Poklekni přede mnou a poslouchej mě
A humble genuflection for the onrushing ascendancy
Not able to turn back anymore
Prosté pokleknutí před řítící se
převahou
Už se nelze vrátit zpět
Bow to me
Bow to the supremacy
Kneel for me
Die for the divinity
Pokloň se mi
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou
Zemři za boha
Bow to me
Go for it
Just do it
Bow to the supremacy
Kneel for me
Go for it
Just do it
Die for the divinity
Pokloň se mi
Jdi na to
Prostě to udělej
Pokloň se autoritám
Poklekni přede mnou
Jdi na to
Prostě to udělej
Zemři za boha
Believing is the cure
Religion is an opium
You'd better feed them all
Before they start eating you
Víra je lék
Náboženství je opium
Radši jim všem dej najíst
Než tě začnou požírat
Et fictum fit factum
A lež se může stát skutkem
Ne timeas obscurum
Id autem cognoscas
Neboj se temnoty
I když jí poznáváš
Ne timeas obscurum
Primum id cognosce
Deinde iudica
Post iudicandum demum age
Neboj se temnoty
Nejdříve ji poznej
Pak jí posuzuj
A po posouzení musíš konečně jednat
Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don't you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free
Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím
Fool
Dance with me again
I am your destiny
Mark my words, don't you ever disagree
Fool
Kneel for me again
I am your agony
Walk my way, I will never set you free
Blázne
Zase si se mnou zatancuj
Jsem tvým osudem
Dej na má slova, neopovažuj se nesouhlasit
Blázne
Zase přede mnou poklekni
Jsem tvou bolestí
Pojď mou cestou, nikdy tě neosvobodím
Go for it
Just do it
Go for it
Just do it
Go for it
Just do it
Go for it
Just do it
Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej
Jdi na to
Prostě to udělej