Living A Lie "The Embrace That Smothers - Part VIII"

Žít ve lži (Objetí, které dusí, část VIII.)
Don't believe what you see
Believe in me
In my reality
I am a man of God
Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mne
A v mou skutečnost
Jsem božský muž
God, can't you hear that I'm begging you
Bože, copak neslyšíš, jak tě prosím?
Don't believe what you hear
Believe in me
And I will reappear
Salvation here at last
Nevěř tomu, co slyšíš
Věř ve mne
A já se znovu objevím
Konečně spása
At last someone to answer all my prayers
Konečně někdo, kdo odpoví na všechny mé modlitby
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Don't believe what you see
Believe in me
And my reality
Eternity indeed
Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mne
A v mou skutečnost
Skutečná věčnost
Indeed it's the end all and be all there's
Skutečně je to konec všeho a zůstává jen
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Naděje, která je vysychající pouští
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra
Salva nos ab igne inferiori
Perduc in caelum omnes animas
Praesertim eas, quae misericordiae tuae
Maxime indigent
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
Amen
*
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy
Uchraň nás pekelného ohně
Přiveď do nebe všechny duše
Zvláště ty, které tvého milosrdenství
Nejvíce potřebují
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen
*
Living a lie
Žít ve lži
Human power
Will devour
Our senses
Bring us to forget
Human sources will not save
Him now
The power of faith
Heals us all
Lidská moc
Pohltí
Naše smysly
Přivede nás k zapomnění
Lidské zdroje
Už ho nezachrání
Věř a víra tvá
Tě uzdraví
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
And we wait for the day
To discover there's no way
I can't wait at this rate
It's too little and too late
To live this lie
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
A my čekáme na den
Kdy zjistíme, že není cesty
Nemůžu čekat, pokud to tak půjde dál
Je už trošku moc pozdě
Na to, žít v této lži
Living a lie
.
Žít ve lži
.

* text tzv. fatimského dodatku (fatimská modlitba, fatimská invokace), který se pronáší během růžencové modlitby. Fatimský dodatek odkazuje na zjevení Panny Marie ve Fátimě v Portugalsku roku 1917. zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Růženec http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjevení_Panny_Marie_ve_Fátimě http://en.wikipedia.org/wiki/Fatima_Prayers