Chasing The Dragon

Hon na draka *
Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart
Osvoboď mou mysl
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Temné dny ať zapomenu
A vzpomínky ať trvají
V mém srdci
(Free me now)
(Teď mě osvoboď)
Make me forget
And forgive
There's no use
To go on and live
Show me a way
To the sun
Přinuť mě zapomenout
A odpustit
Nemá smysl
Tak pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
Ke slunci
(Heal my scars)
(Zahoj mé jizvy)
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
Let my eyes take in
The beauty that's here
That's left on this earth
My ears long to hear
A melody
Nech mé oči, ať vnímají
Krásu, která tu je
Která zůstala na této zemi
Mé uši touží slyšet
Melodii
(Give me sight)
(Dej mi zrak)
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
Poison is slowly seeping through my veins
Stealing the only dignity in me
Jed mi pomalu proniká do žil
A krade mou jedinou důstojnost
I pick them up and let them fall
To cause your pain and hit them all
Posbíral jsem je a nechal je spadnout
Abych ti ublížil a všechny je potrestal
One more life to live is what I want
Ještě jeden život, to je to, co chci
I'll take the joy away from them
See to it, they will all be damned
Všem odepřu radost
Dohlédnu na to, všichni budou zatracení
One more chance to heal what I have harmed
The dragon is wreaking havoc in my brain **)
Plays my emotion, a never ending game
Ještě jednu šanci, abych vyléčila, co jsem způsobila
Drak dělá v mém mozku spoušť **)
Hraje si s mými city, nekončící hra
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
One more life to live for me
Ještě jeden život mám žít
I want the night just to colour the day
The morning to chase all my nightmares away
Chci noc, aby vybarvila den
Ráno, aby odehnalo všechny mé noční můry
Don't you deny that we're all human beings
We all have our flaws that can make us
obscene
(Obscene)
Nepopírej, že jsme všichni lidské bytosti
Každý máme své nedostatky, které z nás dělají nemravy
(Nemravy)
Give me what I want
Give me what I need right now
That's what I want
That's what I need, get it
Dej mi to, co chci
Dej mi to, co chci, a hned
To je to, co chci
To je to, co chci, chápeš?
Dolendo novit mortalis vitam
Utrpením se smrtelník naučil životu
Tell me what I want
Tell me what I need right now
That's what I want
That's all I need, cure me
Řekni mi, co chci
Řekni mi, co potřebuju, a hned
To je to, co chci
To je vše, co potřebuju, naprav mě
Dolendo discit mori mortalis
(Losers)
Utrpením se smrtelník naučil smrti
(Nuly)
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
.
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
.

* chasing the dragon je slangový výraz pro metodu kouření opia a dalších drog (heroin, crack) zdroj: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=chase+the+dragon

** dragon (drak) je slangový výraz pro heroin zdroj: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dragon&defid=3033649