Menace Of Vanity

Hrozba domýšlivosti
Compulsive expressions of your social weakness
Vented on your countless made up
enemies
Chorobná vyjádření tvé sociální slabosti
Která si vybíjíš na nespočetných nepřátelích, jež sis vytvořil
I cannot know how you feel
When you don't say anything
Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš
We don't care what you say
We'll never join the games you play
We won't bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don't care anymore
How you'll perform your last encore
Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek
Your misplaced sense of superiority
The result of your unbearable form of vanity
Tvůj nemístný smysl povýšenosti
Výsledek tvé nesnesitelné domýšlivosti
I cannot know what you see
When you don't show anything
Nemůžu vědět, co vidíš
Když na sobě nedáš nic znát
We don't care what you say
We'll never join the games you play
We won't bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don't care anymore
How you'll perform your last encore
Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek
I cannot know how you feel
When you don't say anything
I cannot know what you see
When you don't show anything
Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš
Nemůžu vědět, co vidíš
Když na sobě nedáš nic znát
We don't care what you say
We'll never join the games you play
We won't bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don't care anymore
How you'll perform your last encore
Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek