The Obsessive Devotion

Chorobná oddanost
Don't you ever blind me
Don't be a foolish thief
- Am I?
Don't you ever bring yourself to grief
Nikdy se neopovažuj mě oslepit
Nebuď směšný zloděj
- Jsem snad?
Nikdy se neopovažuj propadat zármutku
Don't you ever blind me
Don't ever trick my mind
- Did I?
Don't you think that you can lie to me
- Did I lie?
Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet
Nikdy se neopovažuj mě oslepit
Nikdy nepodváděj mou mysl
- Copak jsem to někdy dělal?
Nemysli si, že mi můžeš lhát
- Copak jsem lhal?
Štěstí je vytvářeno falešnými prostředky
A lhář musí mít dobrou paměť
If he is your moon, I will be your earth
To which you can return, safely or injured
Jestli je tvojí lunou, já budu tvou zemí
Ke které se můžeš vrátit, v bezpečí i raněná
I feel only misery for myself when I
Look through the eyes of someone else
Jenom se trápím, když se na sebe
Podívám očima jiných
Don't you choke and bind me
Don't be a bleeding heart
- Am I?
Fold and walk away or play your cards
- Let us play!
Neopovažuj se mě škrtit a svazovat
Nebuď přehnaně soucitný
- Jsem snad?
Polož karty a odejdi, nebo hraj dál
- Tak nás nech hrát!
Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet
Štěstí je vytvářeno falešnými prostředky
A lhář musí mít dobrou paměť
If he is your moon, I will be your earth
To which you can return, safely or injured
Jestli je tvojí lunou, já budu tvou zemí
Ke které se můžeš vrátit, v bezpečí i raněná
I feel only misery for myself when I
Look through the eyes of someone else
I can't even recognize the path which has to be
Taken to enter infinity
Jenom se trápím, když se na sebe
Podívám očima jiných
Už ani nepoznám cestu, kterou musím jít
Abych dosáhla nekonečnosti
- Don't you dare me
I dare you
- You don't care about me
I care about you
- Don't you touch me
- Liar
- Nevyzývej mě
Vyzývám tě
- Nezáleží ti na mně
Záleží mi na tobě
- Nedotýkej se mě
- Lhářko
Fortuna exprimitur artibus falsis
Et mendacem memorem esse oportet
Štěstí je vytvářeno falešnými prostředky
A lhář musí mít dobrou paměť
Adoratio permanebit
Quotiens me eges, adero
Nejhlubší cit přetrvá
Kdykoliv mě budeš potřebovat, přijdu
I prefer to be unhappy with you
Rather than being depressed without you
I belong to someone, I'm dedicated to
Nothing lasts forever but you, you do
Raději budu nešťastný a s tebou
Než být sklíčený bez tebe
Patřím někomu, komu jsem oddaný
Nic netrvá věčně, ale ty, ty ano
I prefer to be a liar just like you
To fulfill my deepest desires
I belong to someone, I'm dedicated to
But all that I desire is you
Radši budu lhář jako ty
Abych naplnil své nejhlubší touhy
Patřím někomu, komu jsem oddaný
Ale vše, po čem toužím, jsi ty
One thoughtless moment passes in slow motion
As I lie down, I realise that…
All I wish is to get rid of this obsessive
devotion
Jedna neuvážená myšlenka pomalu pluje myslí
Když si lehám, uvědomuji si…
Jediné, co si přeju, je zbavit se této chorobné oddanosti
Venia ad vitam aeternam
Non mihi, non tibi, sed nobis
Toužím po věčném životě
Ne pro sebe, ne pro tebe, ale pro nás
Hit me as you can
Beat me as you wish
Liar
Uhoď mě, jak jen můžeš
Bij si mě, jak chceš
Lhářko
Fortuna mutua coniuncti
Per tota saecula futura
Spojí nás společné štěstí
Během století, která nastanou
I effaced myself for you
But now I regret
Kvůli tobě jsem vymazal svou osobnost
Ale teď toho lituju
Venia ad vitam aeternam
This is the end
Toužím po věčném životě
Tohle je konec