Indigo - Prologue

Indigový (Prolog) *
Quaestio nostra est aeterna
Ultima requies fons vitae
Sed nos eam novam existimemus
.
Naše hledání je nekončící
Konečný odpočinek, zdroj života
Ale ceníme si jej jako nový
.

* indigo pravděpodobně odkazuje na tzv. „indigové děti“ - lidi s údajnými paranormálními schopnostmi, kteří se většinou od narození cítí jiní než ostatní a mají indigově zbarvenou auru. zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Indigové_děti http://www.epica.own.cz/textypreklady/tdc-vyznam