Illusive Consensus

The Phantom Agony

studio album Released June 2003

  1. Adyta "The Neverending Embrace"
  2. Sensorium
  3. Cry For The Moon "The Embrace That Smothers - Part IV"
  4. Feint
  5. Illusive Consensus
  6. Façade Of Reality "The Embrace That Smothers - Part V"
  7. Run For A Fall
  8. Seif Al Din "The Embrace That Smothers - Part VI"
  9. The Phantom Agony
Zdánlivá shoda
So sweet caress, never long to last
You entered my soul and gave hope to my life
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Vnikl jsi do mé duše a dal mému životu naději
So sweet caress, never long to last
You left me behind all alone and aghast
Captured inside such an austere Elysium *
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal tak samotnou a zděšenou
Zachycenou v tak strohém Elysiu *
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil
So sweet caress, never long to last
Destroy this illusion we need a change of fate
Your frantic thoughts are only a condemned cry
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky jsou jenom pláč odsouzeného
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil
Primo somniare videbamur
Deinde veritas se praecipitavit
Nejdříve si myslíme, že sníme
Ale pak se rychle vrátíme do reality

I secretly longed for something
Which had never existed
Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo
First I thought it was a dream
But then it smashed into reality
Beautiful on the outside, decayed deeply within
Nejdřív jsem myslela, že to je sen
Ale pak se roztříštil v realitu
Navenek krásný, uvnitř hluboce prohnilý
I secretly longed for something
Which had never existed
Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo
Devoted to a body without a soul
Obětovala jsem se tělu bez duše
Numquam non tibi diffidam
.
Už ti nikdy nebudu věřit
.

* Elysium neboli Elysion bylo součástí podsvětí. Podle představ lidí antického světa se právě tam odebíraly duše počestných lidí. Elysium proto též přeneseně chápeme jako útočiště. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elysium