Trois Vierges

Tři panny (duet s Royem Khanem z Kamelotu)
Memory, fading out
Its presence still lingers in my mind
Listen to your inner voice
There's no escape, there's no other choice
Blednoucí vzpomínka
Její přítomnost pořád zůstává v mé mysli
Poslouchej svůj vnitřní hlas
Není útěku, nemáš na výběr
A foolish fate that came about
Death could not leave without
Don't try to scour your inane soul
It would be labours lost
Směšný osud, který se vyplnil
Smrt nikdy neodejde jen tak
Nesnaž se očistit svou prázdnou duši
Byla by to zbytečná snaha
Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this will die
Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak tohle ukončit
Innocence died when they took his mind
And they tried to leave him behind
Not even a cascade of tears will save you
And keep you away from harm
Nevinnost zemřela, když mu vzali mysl
A zkusili ho opustit
Ani vodopád slz tě nezachrání
A neochrání tě před zlem
Concinnity of destiny
Is not what you wished it to be
Vytříbenost osudu
Není to, co bys chtěl
Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this will die
Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak tohle ukončit
Blind by love
Between lust and hate
You scarred your fate
There's no time to waste
Oslepená láskou
Mezi chtíčem a nenávistí
Zjizvil jsi svůj osud
Už nemůžeš plýtvat časem
Ride for your own ruin
Odium became your opium
Žeň se do vlastní zkázy
Opovržení se stalo tvým opiem
Please don't let me bleed for all eternity
Prosím, nenech mě navždy krvácet
Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this…
Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak…
Please leave me be in my own misery
Prosím, zanech mě v mém vlastním trápení