Quietus

Konec
The culprit, you act before thinking
Caught in your ignorant sin
And lying to your own reflection
You thought you could hide
Viníku, jednáš dříve, než myslíš
Zachycen ve svém zaostalém hříchu
A lžeš svému vlastnímu odrazu
Myslels, že se můžeš schovat
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
See, hear the torture inside
Devouring what was left of my pride
You thought it's not going to happen to you
Thought you could hide
Vidíš, slyš to vnitřní mučení
Požírající zbytky mojí hrdosti
Myslels, že se ti tohle nemůže stát
Myslels, že se můžeš schovat
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem