Blank Infinity

Prázdná nekonečnost
Trying to keep myself afloat upon this stream
But a thought is pulling me down
Pulling me all the way down
Snažím se udržet nad hladinou v tomto proudu
Ale myšlenka mě táhne dolů
Táhne mě pořád dolů
We are wandering towards a blank infinity
And extinguishing will now be the only way
To diminish your sins
This vortex can't be filled up again
A hole in space and time
Jdeme naproti prázdné nekonečnosti
A ničení se stane jediným způsobem
Jak snížit počet tvých hříchů
Tenhle vír už nemůže být znovu naplněn
Díra v prostoru a čase
Do you cry to the heavens high
When you're confined in here
Do you not ever wonder why
These leaden tears will never dry
They'll leave behind so many shadows in my mind
Pláčeš k nebesům
Když jsi tady omezován?
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím
Proč tyhle olověné slzy nikdy nevyschnou?
Zbyde po nich tolik stínů v mojí mysli
High in the sky, all of the clouds are passing by
Wait for the storm, wait for the rain
Wait for the tears to fall down on me
Vysoko na nebi plují mraky
Čekám na bouři, čekám na déšť
Čekám, až mě smáčí slzy
We are wandering towards a blank infinity
And extinguishing will now be the only way
To diminish your sins
This vortex can't be filled up again
A hole in space and time
Jdeme naproti prázdné nekonečnosti
A ničení se stane jediným způsobem
Jak snížit počet tvých hříchů
Tenhle vír už nemůže být znovu naplněn
Díra v prostoru a čase
Do you cry to the heavens high
When you're confined in here
Do you not ever wonder why
These leaden tears will never dry
They'll leave behind so many shadows
Living in me, living in all the memories in my life
Pláčeš k nebesům
Když jsi tady omezován?
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím
Proč tyhle olověné slzy nikdy nevyschnou?
Zbyde po nich tolik stínů
Ve mně, ve všech mých vzpomínkách na život
Do you wonder why
These tears never dry
Time forced into life (in my life)
Living in my mind
Přemýšlíš proč
Tyhle slzy nikdy nevyschnou
Čas dohnal život (můj život)
Žije v mojí mysli
Can we ever find a way in this labyrinth without
end
Najdeme někdy cestu ven z tohoto nekonečného labyrintu?
Labyrinth has no end
Labyrint nekončí
Which turn should I take
Left or right
Should I stay
Should I be the one
Kam bych měla jít?
Doleva nebo doprava?
Měla bych zůstat?
Měla bych být tou vyvolenou?
Do you cry to the heavens high
When you're confined in here
Do you not ever wonder why
These leaden tears will never dry
They'll leave behind so many shadows
The substance in time forced into life
Still exists because it's here
Living in me, living in all the memories in my life
Pláčeš k nebesům
Když jsi tady omezován?
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím
Proč tyhle olověné slzy nikdy nevyschnou?
Zbyde po nich tolik stínů
Podstata času dohnala život
Pořád existuje, protože je zde
Ve mně, ve všech mých vzpomínkách na život
Lost inside blank infinity
Ztraceni v prázdné nekonečnosti