Hunab K'u "A New Age Dawns" ~ Prologue

Hunab K'u (Úsvit nového věku - prolog) *
Numquam remotiores ab origine
Media parte mundi
Funditus aberramus
Nedaleko od počátku
Uprostřed vesmíru
Jsme naprosto ztraceni
Ultimum excidium sui
To je konečná zkáza

* Hunab K'u (v mayském nářečí "jeden bůh") je nejvýznamnější člen mayského panteonu, bůh stvořitel, který stvořil lidi z kukuřice. Tento bůh v sobě spojoval dva protipóly - zemi a oblohu. Jeho symbolem byl pták quetzal a chřestýš. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hunab_Ku