The Funky Algorithm

Funky algoritmus
Find me the reason
Why are we here?
To get funky and to feel that you're alive
How do we reason?
In music we trust
Let's get funky on the smoothest chords of life
Najdi mi důvod
Proč jsme tady?
Abychom byli funky a cítili se naživu
Z čeho usuzujeme?
Věříme v hudbu
Budeme funky na nejjemnějších strunách života
It doesn't matter, dance to the groove
Nezáleží na tom, tanči do rytmu
Find the true reason
What do we fear?
Let this funky song light up your darkest night
How do we reason?
What do we miss?
It's the funky groove that makes my booty move
Najdi mi skutečný důvod
Čeho se bojíme?
Ať tenhle funky song rozjasní tvou nejtmavší noc
Z čeho usuzujeme?
O co přicházíme?
Je to ten funky rytmus, při kterém kroutím prdelkou
It doesn't matter, dance to the groove
Nezáleží na tom, tanči do rytmu
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up, just dance
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej se, jen tanči
Ask yourself
Why are we here?
To get funky on the rhythm and the rhymes
Unravel the meaning
For in funk we trust
Let us dream of how to spread the melody
Zeptej se sám sebe
Proč jsme tady?
Aby nás roztančil funky rytmus a rýmy
Objasni ten smysl
Jelikož ve funk věříme
Nech nás snít o tom, jak šířit melodii
It doesn't matter, dance to the groove
Nezáleží na tom, tanči do rytmu
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up, just dance
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej se, jen tanči
Arouse our curiosity
Deep down the rabbit hole
Podněcuj naši zvědavost
Hluboko dole v králičí noře
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up, just dance
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej se, jen tanči
Follow your instinct
Or we'll become extinct
Everything seems logical
Our only salvation
And our true destination
Is not to give up, just dance
Následuj svůj instinkt
Nebo vyhyneme
Všechno se zdá logické
Naše jediná spása
A náš jediný cíl
Je nevzdávat se a jen tančit
It doesn't matter, dance to the groove
Nezáleží na tom, tanči do rytmu