Dancing in a Gypsy Camp

Tanec v cikánském táboře
We are forced to live in silence
Eating dust and breathing violence
Keeping all the suffering within
Let me be the one to hold you
Trying hard, remaining hopeful
Making sure your heart is free of sin
Jsme nuceni žít v tichu
Jíme písek a dýcháme násilí
Necháváme si všechno utrpení pro sebe
Dovol mi být tím, kdo tě podrží
Usilovně se snaží a nepřestává doufat
Ujišťuje se, že tvé srdce bude bez hříchu
In mother's scorn
Blood was born
Where we belong
Our nation's torn
Passage gone
A war unknown to us all
V matčině opovržení
Se zrodila krev
Kam patříme
Náš národ je rozpolcený
Průchod zmizel
Válka, která je pro nás všechny neznámá
See the rays of light dance in hurricanes
The essence of our life held within cruel chains
Come and see the day's unsolved history
The mirrors in the eyes are reflecting the fear
We can't hide cruel commands
We will see their last stand
From the heart where we belong
We are blind to the wasteland beyond
Vidíš paprsky světla tančit v hurikánech
Podstata našich životů je spoutána krutými řetězy
Přijď a zři nevyřešenou minulost dne
Zrcadla v očích odrážejí strach
Nemůžeme skrýt kruté příkazy
Uvidíme jejich poslední vzepětí
Ze srdce, kam patříme
Jsme slepí k pustině za námi
Waiting to see your conviction
Swallowing proud premonitions
Clinging onto hope that slowly dies
Standing in the ruins of nature
Caused by forces born from danger
Cleaning hands where virtues live on ice
Čekáme na tvé přesvědčení
Hrdě polykáme neblahé předtuchy
Lpíme na naději, která pomalu skomírá
Stojíme v ruinách přírody
Které způsobily síly zrozené z nebezpečí
Myjeme si ruce tam, kde jsou cti na tenkém ledě
In mother's scorn
Blood was born
A war unknown to us all
V matčině opovržení
Se zrodila krev
Válka, která je pro nás všechny neznámá
See the rays of light dance in hurricanes
The essence of our lives held within cruel chains
Come and see the day's unsolved history
The mirrors in the eyes are reflecting the fear
We can't hide cruel commands
We will see their last stand
From the heart where we belong
We are blind to the wasteland beyond
Vidíš paprsky světla tančit v hurikánech
Podstata našich životů je spoutána krutými řetězy
Přijď a zři nevyřešenou minulost dne
Zrcadla v očích odrážejí strach
Nemůžeme skrýt kruté příkazy
Uvidíme jejich poslední vzepětí
Ze srdce, kam patříme
Jsme slepí k pustině za námi
See the sands of time play with prophecies
We always end up losing to life's guarantee
Barren promises feed on your demise
The challenge to be free is a lost enterprise
We can't hide cruel commands
We will see their last stand
From the heart where we belong
Yet we all know why the cruel commandments came along
Forever blind to the wasteland beyond
Zři písky časů, jak si pohrávají s věštbami
Vždycky skončíme tak, že ztratíme životní jistoty
Prázdné sliby se živí na vašem zániku
Přijmout výzvu svobody je ztracený podnik
Nemůžeme skrýt kruté příkazy
Uvidíme jejich poslední vzepětí
Ze srdce, kam patříme
Přesto víme, proč ta krutá přikázání přišla
Navždy slepí k pustině za námi