Beyond the Good, the Bad and the Ugly

Zpoza hodného, zlého a ošklivého
Live in this moment like there is no past
All that matters is to be who you are
Be in this moment, judgements will not last
Urge yourself again to claim back your life
Žij okamžikem, jako by nebyla žádná minulost
Vše, na čem záleží, je být sám sebou
Buď v tomto okamžiku, úsudky nepřetrvají
Znovu se pobídni, abys získal zpět svůj život
Take a leap into the dark
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us
Vyskoč do tmy
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie
Shake off oiled feathers
Leave your past behind
Use your inner force to reach your true self
When there's no future you can't be occupied
By non-essential waste and ruins of the past
Setřes slepená pera
Nech minulost za sebou
Použij svou vnitřní sílu, abys nalezl své pravé já
Když není budoucnost, nemůžeš se zaobírat
Nedůležitými malichernostmi a pozůstatky z minulosti
Recreate your hologram
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us
Přetvoř svůj hologram
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie
Someday you'll open up again
To learn and grow
Someday you'll have to reach for new endeavors
To perceive your inner self
Perceive your soul
Someday you'll start to live your life
Jednou se znovu otevřeš
Aby ses učil a rostl
Jednou se budeš muset snažit o nové cíle
Uvědomit si své vnitřní já
Uvědomit si svou duši
Jednou začneš žít svůj život
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your life
Stay in charge, maintain your duty
Dive into the sea of pure tranquility
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem svého života
Zůstaň zodpovědný, splň své povinnosti
Ponoř se do moře čistého klidu