Happiness (Alexis Jordan cover)

Štěstí
I gotta turn this car around
I never should have left you there
Boy this traffic is making me sick
Boy I can't wait to have you near
Musím to auto obrátit
Nikdy jsem tě tam neměla nechat
Páni, toho provozu už mám plné zuby
Chlape, nemůžu se dočkat, až tě budu mít u sebe
I gotta hurry, hurry
Just step on the gas cause I don't wanna miss this
This opportunity will only come once in my life
See what you're bringing me boy is priceless
Musím spěchat, spěchat
Prostě šlápnu na plyn, protože to nechci zmeškat
Taková příležitost mi přijde jenom jednou v životě
Vidíš, chlape – to, co mi přinášíš, je neocenitelné
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
Boy I need to say what's in my heart
I was scared but I'll do my part
I came back to tell you face to face
So what we have won't go to waste
Chlape, musím říct, co mám na srdci
Měla jsem strach, ale udělám, co mám
Vrátila jsem se, abych ti oznámila z očí do očí
Že to, co spolu máme, není zbytečné
I'm sorry, sorry
Just step on the gas cause I'm coming down to fix this
See what you're bringing me boy is priceless
I gotta be out of my mind not to try this
Omlouvám se, omlouvám
Prostě šlápnu na plyn, protože se vracím to napravit
Vidíš, chlape – to, co mi přinášíš, je neocenitelné
Musela bych být šílená, kdybych to nezkusila
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
Through strength I found love
In time I found myself in happiness
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí
I know I'm going under
Come see that I'm ready for this
And you're so good for me
Vím, že jdu ke dnu
Pojď se podívat, že jsem na to připravená
A ty jsi pro mě tak dobrý
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
Through strength I found love
Happiness with you
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
V síle jsem našla lásku
Štěstí s tebou