This is the Time

Teď je ten čas
This is the time
We've waited too long
And I'm wondering where I belong
We have lost
We're out of control
When we fail nature speaks to us all
Teď je ten čas
Čekali jsme moc dlouho
A já přemýšlím, kam patřím
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
I'll tell you why the world's left alone
Now's the time to make right what's wrong
We have lost
We're out of control
If we're stray can we hear nature's
call?
When we fail nature speaks to us all
Teď je ten čas
Řeknu vám, proč je svět opuštěný
Teď je čas na nápravu toho, co je špatně
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Pokud jsme sešli z cesty, můžeme slyšet volání přírody?
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
So what's the world to be?
Just a luxury?
A temporary scene?
But what have we got when it's gone away?
And we need to come to see
What the earth should be
A sanctuary free
A renewed paradise is still alive
Teď je ten čas
Tak co je svět?
Jenom luxus?
Dočasné prostředí?
Ale co budeme mít, když to všechno bude pryč?
A my si musíme uvědomit
Co by Země měla být
Svobodná svatyně
Opravený ráj je stále naživu
This is the time
The sky and the sea
We speak the paragons
We planted the seed
We have lost
We're out of control
If we're stray can we hear nature's
call?
When we fail nature speaks to us all
Teď je ten čas
Nebe a moře
Mluvíme o vzorech
Zasadili jsme sémě
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Pokud jsme sešli z cesty, můžeme slyšet volání přírody?
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
So what's the world to be?
Just a luxury?
A temporary scene?
But what have we got when it's gone away?
And we need to come to see
What the earth should be
A sanctuary free
All that we've sacrificed in the end has
its price
A renewed paradise's still alive in our eyes
Teď je ten čas
Tak co je svět?
Jenom luxus?
Dočasné prostředí?
Ale co budeme mít, když to všechno bude pryč?
A my si musíme uvědomit
Co by Země měla být
Svobodná svatyně
Všechno, co jsme obětovali, nakonec bude mít svou cenu
Opravený ráj je stále naživu v našich očích
This is the time
So what's the world to be?
Just a luxury?
A temporary scene?
But what have we got when it's gone away?
And we need to come to see
What the earth should be
A sanctuary free
All that we've sacrificed in the end has
its price
A renewed paradise's still alive in our eyes
Teď je ten čas
Tak co je svět?
Jenom luxus?
Dočasné prostředí?
Ale co budeme mít, když to všechno bude pryč?
A my si musíme uvědomit
Co by Země měla být
Svobodná svatyně
Všechno, co jsme obětovali, nakonec bude mít svou cenu
Opravený ráj je stále naživu v našich očích
It's still alive in our eyes
Je stále naživu v našich očích