Sancta Terra (Bagga Bownz Remix)

Svatá země (Bagga Bownz Remix)
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
Swinger, never put away the white flag
Fighting till the rise
We close another chapter
Alone on the battlefield
Kill for survival
Memorize this principal
All my enemies
Now bow to my feet
Sword in my hand
As the mic, tonight I execute
All my soldiers, look
Grab me, control me, push me
But never let them beat me
Frajere, nikdy neodkládej bílý prapor
Bojujeme do východu slunce
Končíme další kapitolu
Sami na bojišti
Zabíjej kvůli přežití
Zapamatuj si tento princip
Všichni mí nepřátelé
Teď se mi pokloňte
Mám v ruce meč
Jako mikrofon, dneska popravím
Všechny své vojáky, podívej
Chop se mě, ovládej mě, nuť mě
Ale nikdy je nenech, aby mě zbili
Looking for your eyes
Your face I cannot see
(Never fade away)
Makes me wonder why
What lies of our reality
(Fight the darkness)
A darkness deep within
It's closing in on me
(Closing in on me)
Step into my day
So I can set you free
Hledám tvé oči
Nevidím tvou tvář
(Nikdy nevyhasne)
Nutí mě přemýšlet proč
Co zbývá z naší skutečnosti
(Bojuj s temnotou)
Ta temnota hluboko uvnitř
Mě začíná obkličovat
(Obkličovat mě)
Vejdi do mého dne
Abych tě mohla osvobodit
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
Now that you control
This is not another dream
A force from within
That takes you to a higher level
All of those against you
They wanna take your place
Friends become your enemies
And fight till the death
"Not another game," they say
But you press harder
Fall deeper, long nights await you
This dream is a tense
In a pool of sweat
Bring them to the depth
And have no regrets
Když teď ovládáš
Není to další sen
Vnitřní síla
Která tě vezme na vyšší úroveň
Všichni, kdo stojí proti tobě
Chtějí se dostat na tvoje místo
Přátelé se stávají nepřáteli
A bojují na život a na smrt
"To není další hra", říkají
Ale ty dál usiluješ
Spadni níž, čekají na tebe dlouhé noci
Tento sen je napětím
V louži potu
Stáhni je s sebou do hlubiny
A ničeho nelituj
Looking for your eyes
Your face I cannot see
(Never fade away)
Makes me wonder why
What lies of our reality
(Fight the darkness)
A darkness deep within
It's closing in me
(Closing in on me)
Step into my good hand
So I can set you free
Hledám tvé oči
Nevidím tvou tvář
(Nikdy nevyhasne)
Nutí mě přemýšlet proč
Co zbývá z naší skutečnosti
(Bojuj s temnotou)
Ta temnota hluboko uvnitř
Mě začíná obkličovat
(Obkličovat mě)
Vejdi mi do mé hodné ruky
Abych tě mohla osvobodit
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
(Set you free)
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
(Set you free)
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
(Osvobodit tě)
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
(Osvobodit tě)
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
You will not find me
I am safe in here
I am where I want to be
So leave me now in peace
Ale ty mě nenajdeš
Jsem tu v bezpečí
Jsem tam, kde chci být
Tak už mě nech na pokoji
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš