Living a Lie (Simone Verse Version)

Žít ve lži (Simone Verse Version)
Waste your life, that's only
One more play, the lie they told me
I will find a way that will heal
All this fear I feel
Get away and pray for
The great miracle you paid for
Where the healing hands
Will they open strength leading where hope
Promarni svůj život, to je jen
Další hra, lež, kterou mi řekli
Najdu způsob, jak vyléčit
Všechen ten strach, který cítím
Uteč a modli se
Za ten skvělý zázrak, za nějž jsi zaplatil
Kde léčící ruce
Otevřou sílu, která povede tam, kde je naděje
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Leave me be, I need this
I will make you see the sweetness
In the living lies, they can make
You forget them, our hope
Nech mě být, já to potřebuji
Přinutím tě vidět tu idylu
V životu ve lži, mohou tě přinutit
Abys na ně zapomněl, naše naděje
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Domine Iesu, demitte nobis debita nostra
Salva nos ab igne inferiori
Perduc in caelum omnes animas
Praesertim eas, quae misericordiae tuae
Maxime indigent
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
Amen
*)
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy
Uchraň nás pekelného ohně
Přiveď do nebe všechny duše
Zvláště ty, které tvého milosrdenství
Nejvíce potřebují
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen *)
Living a lie
Žít ve lži
Human power
Will devour
Our senses
Bring us to forget
Human sources will not save
Him now
The power of faith
Heals us all
Lidská moc
Pohltí
Naše smysly
Přivede nás k zapomnění
Lidské zdroje
Už ho nezachrání
Věř a víra tvá
Tě uzdraví
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
And we wait for the day
To discover there's no way
I can't wait at this rate
It's too little and too late
To live this lie
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
A my čekáme na den
Kdy zjistíme, že není cesty
Nemůžu čekat, pokud to tak půjde dál
Je už trošku moc pozdě
Na to, žít v této lži
Living a lie
.
Žít ve lži
.

* text tzv. fatimského dodatku (fatimská modlitba, fatimská invokace), který se pronáší během růžencové modlitby. Fatimský dodatek odkazuje na zjevení Panny Marie ve Fátimě v Portugalsku roku 1917. zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Růženec http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjevení_Panny_Marie_ve_Fátimě http://en.wikipedia.org/wiki/Fatima_Prayers