Dies Irae

Den hněvu *)
Dies irae
Dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sybilla
Onen den
Den hněvu lkavý
Zruší čas, dým vzejde tmavý
David, Sibylla tak praví
Dies irae
Dies illa
Solvet saeclum solvet in favilla
Onen den
Den hněvu lkavý
Zruší čas, dým vzejde tmavý
Dies irae
Solvet saeclum solvet in favilla
Teste David cum Sybilla
Onen den
Zruší čas, dým vzejde tmavý
David, Sibylla tak praví
Dies irae
Dies illa
Solvet saeclum in favilla
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sybilla
Onen den
Den hněvu lkavý
Zruší čas, dým vzejde tmavý
Zruší čas, dým vzejde tmavý
David, Sibylla tak praví
Dies illa
Dies irae
Dies irae
Dies irae
Onen den
Den hněvu lkavý
Onen den
Den hněvu lkavý
Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discus surus
.
Strašné chvění, bázeň hrozná
Až se tvorstvo Soudci přizná
Jenž hned řeší vše pozná
.

* český překlad byl převzat ze Schallerova misálu. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dies_irae