Chasing the Dragon (Edit Version)

Hon na draka (Edit Version) *
Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart
Osvoboď mou mysl
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Temné dny ať zapomenu
A vzpomínky ať trvají
V mém srdci
(Free me now)
(Teď mě osvoboď)
Make me forget
And forgive
There's no use
To go on and live
Show me a way
To the sun
Přinuť mě zapomenout
A odpustit
Nemá smysl
Tak pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
Ke slunci
(Heal my scars)
(Zahoj mé jizvy)
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
Let my eyes take in
The beauty that's here
That's left on this earth
My ears long to hear
A melody
Nech mé oči, ať vnímají
Krásu, která tu je
Která zůstala na této zemi
Mé uši touží slyšet
Melodii
(Give me sight)
(Dej mi zrak)
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
Poison is slowly seeping through my veins
Stealing the only dignity in me
Jed mi pomalu proniká do žil
A krade mou jedinou důstojnost
Nothing will be forever gone
Memories will stay and find their way
What goes around will come around
Don't deny your fears
So let them go and fade into light
Give up the fight here
.
Nic nezmizí navždy
Vzpomínky zůstanou a najdou si cestu
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Nepopírej své obavy
Nech je jít, ať vyhasnou ve světle
Vzdej to a už nebojuj
.

* chasing the dragon je slangový výraz pro metodu kouření opia a dalších drog (heroin, crack) zdroj: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=chase+the+dragon