Quietus (Grunt Version)

Konec (Grunt Version)
The culprit, you act before thinking
Ignorance made your desperate sin
You thought it was not going to happen to you
Viníku, jednáš dříve, než myslíš
Zaostalost zavinila tvůj zoufalý hřích
Myslels, že se ti tohle nemohlo stát
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
See, hear the torture inside
Devouring what was left of my pride
You thought it was not going to happen to you
Vidíš, slyš to vnitřní mučení
Požírající zbytky mojí hrdosti
Myslels, že se ti tohle nemohlo stát
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem
Deprived of my own innocence, denied
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Dwelling in a mind, mixed up and
Your regret has spread over the sea
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
Zůstává překroucená v mysli a
Tvoje lítost se rozestřela nad mořem