Crystal Mountain (Death cover)

Křišťálová hora
Built from blind faith
Passed down from self-induced fantasy
Turn a page to justify
Postavená ze slepé víry
Předávaná z vsugerované představy
Otoč list, ať to ospravedlníš
(Conjuring power)
Conjuring power - it opens wide
(On seventh day)
On your seventh day
Is that how it's done
Twisting your eyes to perceive
All that you want
(To assume)
To assume from ignorance
(From ignorance)
Inflicting wounds with your
Cross-turned dagger
(Kouzelnou mocí)
Kouzelnou mocí - otevře se dokořán
(Sedmého dne)
Tvého sedmého dne
Je to tak, jak to je?
Stočí tvůj zrak k povšimnutí
Všeho, co chceš
(Předpokládat)
Předpokládat z neznalosti
(Z neznalosti)
Zraňuješ svojí
Zkříženou dýkou
Inside crystal mountain
Evil takes its form
Inside crystal mountain
Commandments are reborn
Uvnitř křišťálové hory
Zlo se zhmotňuje
Uvnitř křišťálové hory
Přikázání se znovuzrodí
All the traps are set to confine
All who get in the way of the divine
In sight and in mind of the hypocrite
A slave to the curse forever confined
Všechny pasti jsou nastraženy, aby polapily
Všechny, kteří stojí v cestě božstvu
V dohledu a v mysli pokrytce
Otrok, navždy spoután prokletím
Shatter the myth
Don't cut yourself
On your words against dreams made of steel
Znič ten mýtus
Nepořež se
O svá slova proti snům z oceli
(Stronger than any)
Stronger than any faith
(Pain and fear)
That inflicts pain and fear
Is that how it's done
Twisting your eyes to perceive
All that you want
(To assume)
To assume from ignorance
(From ignorance)
Inflicting wounds with your
Cross-turned dagger
(Silnější než jakákoliv)
Silnější než jakákoliv víra
(Bolest a strach)
Která působí bolest a strach
Je to tak, jak to je?
Stočí tvůj zrak k povšimnutí
Všeho, co chceš
(Předpokládat)
Předpokládat z neznalosti
(Z neznalosti)
Zraňuješ svojí
Zkříženou dýkou
Inside crystal mountain
Evil takes its form
Inside crystal mountain
Commandments are reborn
Uvnitř křišťálové hory
Zlo se zhmotňuje
Uvnitř křišťálové hory
Přikázání se znovuzrodí