Solitary Ground (Soundtrack Version/Single Version)

Osamělé území (Soundtrack Version/Single Version)
Living at different places
Evading into various spaces
My compass has broken; I'm losing the way
An ongoing madness has led me astray
Žijíc na různých místech
Unikajíc do rozmanitých vesmírů
Rozbil se mi kompas, začínám se ztrácet
Trvalé šílenství mě svedlo z cesty
In me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
I follow elusive paths
Oh it seems they've been written in stone
And the door to a new life is closing so fast
Burning the bridges will not bring me back
Jdu po prchavých stezkách
Ach, zdá se, že byly vytesány do kamene
A dveře do nového života se tak rychle zavírají
Pálení mostů mě nepřivede zpátky
In me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
In me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
I know that in me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Or am I just wasting time
Wasting time
Vím, že ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
Nebo jenom ztrácím čas?
Ztrácím čas