Memory

Vzpomínka
Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Půlnoc
Chodník nevydává žádné zvuky
Ztratil měsíc paměť?
Sám se usmívá
Ve světle lamp
Suché listí se mi hromadí u nohou
A vítr se pouští do sténání
Memory
All alone in the moonlight
I can smile at the old days
Life was beautiful then
I remember the time I knew what happiness is
Let the memory live again
Vzpomínka
Tak sama v měsíčním světle
Usmívám se nad minulými dny
Tehdy život býval krásný
Vzpomínám si, když jsem věděla, co je to štěstí
Nechť ta vzpomínka znovu oživne
Every street lamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and the street lamp gutters
And soon it will be morning
Každá lampa jako by odbíjela
Osudové varování
Někdo zamumlal a lampa pohasla
A brzy bude ráno
Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin
Denní světlo
Musím počkat na východ slunce
Musím myslet na nový život
A nesmím se vzdát
Až přijde svítání
Dnešní večer bude také vzpomínkou
A začne nový den
Burnt out ends of smoky days
The still cold smell of morning
A street lamp dies, another night is over
Another day is dawning
Ohořelé konce kouřových dní
Nehybná, chladná vůně rána
Lampa umírá, přešla další noc
Další den nadchází
Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun
Dotkni se mne
Je tak lehké mě opustit
Tak samotnou, jen se vzpomínkou
Na ty dny na slunci
Když se mne dotkneš
Pochopíš, co je to štěstí
Podívej, nový den právě začal
(Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory)
(Půlnoc
Chodník nevydává žádné zvuky
Ztratil měsíc paměť?)