Run for a Fall (Single Version)

Utíkej před pádem (Single Version)
(The dream will be)
(The dream will be erased)
(Sen bude)
(Sen bude vymazán)
Do not use the past as an alibi
For all of your deficiencies always standing by
Neber minulost jako alibi
Pro všechny svoje nedostatky, které jsi vždy měl
Face your negligence, do not fool yourself
Shortcomings will soon appear
For weakness shows itself
Postav se své nedbalosti, neoblbuj se
Nedokonalosti se brzy objeví
Protože slabost se sama ukáže
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
In a misty veil, misplaced
Where castles in the air will be no longer seen
As something out of reach
In time the dream will be erased
So many things will never be the way they seemed
And pride will have its fall at last
Ztracena v mlžném závoji
Kde už víc neuvidíš vzdušné zámky
Stejně jako věci z dosahu
Časem bude sen vymazán
Tolik věcí nebude tak, jak se zdály
A pýcha konečně dostane svůj pád
(The dream will be)
(Erased)
(Sen bude)
(Vymazán)
Don't cry out of self pity in forcing your way through
For I will not be vulnerable to slander made by you
Nevykřikuj ze své sebelítosti při vtírání se
Protože tvoje urážky mě už nezraní
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
In a misty veil, misplaced
Where castles in the air will be no longer seen
As something out of reach
In time the dream will be erased
So many things will never be the way they seemed
And pride will have its fall
Ztracena v mlžném závoji
Kde už víc neuvidíš vzdušné zámky
Stejně jako věci z dosahu
Časem bude sen vymazán
Tolik věcí nebude tak, jak se zdály
A pýcha dostane svůj pád
In a misty veil, misplaced
Where castles in the air will be no longer seen
As something out of reach
In time the dream will be erased
So many things will never be the way they seemed
And pride will have its fall at last
Ztracena v mlžném závoji
Kde už víc neuvidíš vzdušné zámky
Stejně jako věci z dosahu
Časem bude sen vymazán
Tolik věcí nebude tak, jak se zdály
A pýcha konečně dostane svůj pád
(The dream will be)
(Erased)
(Sen bude)
(Vymazán)