Cry for the Moon (Single Version)

Chtít nemožné (Single Version)
Follow your common sense
(You cannot hide yourself)
Behind a fairytale (forever and ever)
Only by revealing the (whole truth can we
disclose)
The soul of this bulwark forever
and ever
Forever and ever
Řiď se svým zdravým rozumem
(Nemůžeš se schovávat)
V pohádkách (navěky a navždy)
Pouze když odhalíme (úplnou pravdu, můžeme
odkrýt)
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky
a navždy
Navěky a navždy
Indoctrinated minds so very often
Contain sick thoughts
And commit most of the evil they preach against
Naočkované mysli velmi často
Obsahují choré myšlenky
A páchají většinu zla, proti kterému kážou
Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth can we
disclose
The soul of this bulwark forever
and ever
Forever and ever
Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme
odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky
a navždy
Navěky a navždy
Indoctrinated minds so very often
Contain sick thoughts
And commit most of the evil they preach against
Naočkované mysli velmi často
Obsahují choré myšlenky
A páchají většinu zla, proti kterému kážou
(Follow your common sense)
(Follow your common sense)
(Follow your common sense)
(Follow your common sense)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Řiď se svým zdravým rozumem)
(Eternal silence)
(Věčné ticho)
Follow your common sense
Řiď se svým zdravým rozumem