The Phantom Agony (Single Version)

Skrytá bolest (Single Version)
I can't taste you, I can't think of you
Do we exist at all?
Nemohu tě ochutnat, nemohu na tebe myslet
Existujeme vůbec?
The future doesn't pass
And the past won't overtake the present
All that remains is an obsolete illusion
Budoucnost nepomine
A minulost nedostihne přítomnost
Zbývá jenom zastaralá iluze
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
Do we dream at night
Or do we share the same old fantasy?
I am a silhouette of the person wandering in my dreams
Sníme v noci
Nebo jenom sdílíme stejné staré přeludy?
Jsem jenom stín postavy bloudící v mých
snech
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away
Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí
What's the point of life
And what's the meaning if we all die
in the end?
Does it make sense to learn or do we forget everything?
Co je smyslem života
A jaký má vůbec význam, když nakonec stejně všichni zemřeme?
Má smysl se učit, nebo pak stejně
všechno zapomene?
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away
Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí
Teach me how to see and free the disbelief in me
What we get is what we see, the Phantom Agony
A te spiritus noster devoratur et nostra anima capitur
Nauč mě zřít a oprostit se od pochybností
Dostáváme jen to, co vidíme, skrytou bolest
Náš duch je strávený a naší duše ses
zmocnil
The lucidity of my mind has been revealed in new dreams
I am able to travel where my heart goes
In search of self-realisation
Jasnozřivost mojí mysli byla odhalena v nových snech
Mohu jít tam, kam mě srdce vede
Při hledání seberealizace
This is the way to escape from our agitation
And develop ourselves
Use your illusion and enter my dream
Tohle je způsob, jak utéct před neklidem
A zdokonalit se
Použij svou představivost a vstup do mého snu