Mirage of Verity

Iluze pravdy
Hate me as I am
For what I stand for and achieve
Hate me as I am
For all the lies that you believe
(Break the spell, defeat the silence
We can't lose ourselves in reticence)
Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za to, co zastávám a čeho dosáhnu
Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za všechny ty lži, kterým věříš
(Zlom to kouzlo, zvítěz nad tichem
Nesmíme se ztratit v tajnůstkářství)
Can't feel my heart, can't feel my soul
All I have done has been controlled
It's time to break free
Can't live my life like this no more
All I have done has been ignored
It's time to break free
Necítím srdce, necítím duši
Vše, co jsem udělala, bylo pod kontrolou
Je čas se osvobodit
Už nemůžu takhle vést svůj život
Vše, co jsem udělala, bylo ignorováno
Je čas se osvobodit
Hate me as I am
For all the wounds that I can't heal
Bring me down to justice
For the truth that I've revealed
(Break the spell, defeat the silence
We can't lose ourselves in reticence)
Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za všechny ty rány, které neumím vyléčit
Předhoď mě spravedlnosti
Za pravdu, kterou jsem odhalil
(Zlom to kouzlo, zvítěz nad tichem
Nesmíme se ztratit v tajnůstkářství)
Can't feel my heart, can't feel my soul
All I have done has been controlled
It's time to break free
Can't live my life like this no more
All I have done has been ignored
It's time to break free
Necítím srdce, necítím duši
Vše, co jsem udělala, bylo pod kontrolou
Je čas se osvobodit
Už nemůžu takhle vést svůj život
Vše, co jsem udělala, bylo ignorováno
Je čas se osvobodit
(We cannot free ourselves
As long as
The truth won't get a chance
To break through pseudo-omniscience)
(Nemůžeme se osvobodit
Dokud
Nebude mít pravda šanci
Prolomit rádoby vševědoucnost)
Can't feel my heart no more, can't feel my soul
All I have ever done was
mind controlled
Break out, be free
Can't live my life this way, I can't no more
All I have ever done has been ignored
Break out, be free
Už necítím srdce, necítím duši
Při všem, co jsem kdy udělala, byla má mysl ovládána
Odpoutej se,
buď volný
Nemůžu takhle vést svůj život, už nemůžu
Vše, co jsem kdy udělala, bylo ignorováno
Odpoutej se, buď volný
Can't feel my heart, can't feel my soul
All I have done has been controlled
It's time to break free
Can't live my life like this no more
All I have done has been ignored
It's time to break free
Necítím srdce, necítím duši
Vše, co jsem udělala, bylo pod kontrolou
Je čas se osvobodit
Už nemůžu takhle vést svůj život
Vše, co jsem udělala, bylo ignorováno
Je čas se osvobodit