In All Conscience

Bez výčitek svědomí
Allow me to write my final words
I can't stand this anymore
(I can't stand this anymore)
Hold me when the time has come
Cause I don't want to be alone
(I don't want to be alone)
Dovol mi sepsat svá poslední slova
Už to nemůžu déle vydržet
(Už to nemůžu déle vydržet)
Podrž mě, až nadejde čas
Protože nechci být o samotě
(Nechci být o samotě)
In my heart you're still here, it's the bond that we share
I can feel you're around, everywhere
Even though you are gone, our spirit is strong
We're honoring all the work that you've
done
V mém srdci stále přetrváváš, je to pouto, které sdílíme
Cítím, že jsi poblíž, ať už jsem kdekoliv
I když jsi odešel, náš duch je silný
Ceníme si veškeré práce, kterou jsi po sobě zanechal
When there's no chance for a defense
I'll have to bend and give it up
(Each angle will give a new view)
All that I've been standing for
Was an illusion after all
(As both sides should always be heard)
Když už není šance se bránit
Budu muset pokleknout a vzdát se
(Každý úhel poskytne nový pohled)
Vše, čeho jsem se zastával
Se nakonec stalo pouhou iluzí
(Zatímco obě strany by vždy měly být vyslyšeny)
In my heart you're still here, it's the bond that we share
I can feel you're around, everywhere
Even though you are gone, our spirit is strong
We're honoring all the work that you've
done
V mém srdci stále přetrváváš, je to pouto, které sdílíme
Cítím, že jsi poblíž, ať už jsem kdekoliv
I když jsi odešel, náš duch je silný
Ceníme si veškeré práce, kterou jsi po sobě zanechal
(I'll see you somewhere again
Away from all insanity
We can't beat injustice now and for all
I'll see you somewhere again
Away from humanity
We can't beat unfairness now, all alone)
(Někde tě znovu spatřím
Pryč od všeho šílenství
Nemůžeme přemoci křivdu teď a jednou provždy
Někde tě znovu spatřím
Pryč od lidskosti
Nemůžeme teď sami přemoci nespravedlnost)
Even though you are gone, our spirit is strong
I felt you were around all along
In my heart you're still here, it's a wound that we share
I can feel you're around, everywhere
Even though you are gone, our spirit is strong
We're honoring all the work that you've
done
I když jsi odešel, náš duch je silný
Cítila jsem, že jsi byl celou dobu poblíž
V mém srdci stále přetrváváš, je to rána, kterou sdílíme
Cítím, že jsi poblíž, ať už jsem kdekoliv
I když jsi odešel, náš duch je silný
Ceníme si veškeré práce, kterou jsi po sobě zanechal
(I'll see you somewhere again
Away from all insanity
We can't beat injustice now and for all
I'll see you somewhere again
Away from humanity
We can't beat unfairness now, all alone)
(Někde tě znovu spatřím
Pryč od všeho šílenství
Nemůžeme přemoci křivdu teď a jednou provždy
Někde tě znovu spatřím
Pryč od lidskosti
Nemůžeme teď sami přemoci nespravedlnost)