Replica (Fear Factory cover)

Replika
There is no love
No love
Láska neexistuje
Neexistuje
I am a duplication
Innocently
I was conceived
So violently
There was no love
There was no love for me
There was only hatred
Jsem duplikát
Nevinně
Počali mě
Tak násilně
Láska neexistovala
Pro mě láska neexistovala
Existovala jenom nenávist
I am rape
I am hate
I am rape
I am hate
Jsem zneužití
Jsem nenávist
Jsem zneužití
Jsem nenávist
Every day I feel anonymous hate
Forever in the shadow of disgrace
Každý den cítím nepojmenovanou nenávist
Navždy ve stínu ostudy
I am rape
I am hate
I am rape
I am hate
Jsem zneužití
Jsem nenávist
Jsem zneužití
Jsem nenávist
I am so filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery
Jsem naplněna takovou bolestí
Potlučená a potemnělá duše
Ušetři mne života
Který je plný trápení
I don't want to live that way
I don't want to live that way
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
There is no love
Láska neexistuje
Every day I feel anonymous hate
Forever in the shadow of disgrace
Každý den cítím nepojmenovanou nenávist
Navždy ve stínu ostudy
I am rape
I am hate
I am rape
I am hate
Jsem zneužití
Jsem nenávist
Jsem zneužití
Jsem nenávist
I am so filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery
Jsem naplněna takovou bolestí
Potlučená a potemnělá duše
Ušetři mne života
Který je plný trápení
I am so filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery
Jsem naplněna takovou bolestí
Potlučená a potemnělá duše
Ušetři mne života
Který je plný trápení
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
I am so filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery
Spare me from the
Life that's full of pain
Spare me from the
Life that's full of pain
Jsem naplněna takovou bolestí
Potlučená a potemnělá duše
Ušetři mne života
Který je plný trápení
Ušetři mne života
Který je plný bolesti
Ušetři mne života
Který je plný bolesti
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
I don't want to live that way
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít
Takhle nechci žít