Rivers

Omega

studio album Released February 2021

 1. Alpha - Anteludium
 2. Abyss Of Time - Countdown To Singularity
 3. The Skeleton Key
 4. Seal Of Solomon
 5. Gaia
 6. Code Of Life
 7. Freedom - The Wolves Within
 8. Kingdom Of Heaven - Part III - The Antediluvian Universe
 9. Rivers
 10. Synergize - Manic Manifest
 11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State
 12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres
 13. Rivers - A Capella
 14. Abyss Of Time
 15. Omegacoustic
 16. El Código Vital
Řeky
Become one with imagination
No more fairytales (No more fairytales)
Our souls will unite together
Sjednoť se se svou představivostí,
Už dost pohádek (už dost pohádek)
Naše duše splynou v jednu
Nazdvihneme závoj
We will lift the veil
Your touch has turned to stone
No fire in your bones
It's time to leave the past behind
The road is neverending
All dreams will start ascending
Beyond the boundaries of the mind
Tvůj dotek se proměnil v kámen
Už žádný oheň ve tvých kostech
Je čas nechat minulost minulostí
Cesta nikdy nekončí
Všechny sny začnou vystupovat
Zpoza hranic mysli
Break loose from the chains
Rise above the waves
Fighting in the darkness
Dancing in the light
Break out of your cage
Turn another page
Drowning in the river
Swim against the tide of life
Uvolni se ze řetězů
Povstaň nad vlny
Když bojuješ ve tmě
Tančíš ve světle
Uteč ze svojí klece
Otoč další stránku
Když se topíš v řece
Plav proti proudu života
Holding tight to the ever after
Living for a sign (Living for a sign)
To survive raging storms together
Through the eye of time
Když se pevně držíš hesla „šťastně až na věky“
Žiješ pro znamení (Žiješ pro znamení)
Abychom společně přežili zuřící bouřky
V oku času
The eye shows no reflection
No dreams without inception
Exists within oceans of time
Oko neukazuje žádné zrcadlo
Žádné sny bez počátku
Neexistují v oceánech času
Break loose from the chains
Rise above the waves
Fighting in the darkness
Dancing in the light
Break out of your cage
Turn another page
Drowning in the river
Swim against the tide of life
Uvolni se ze řetězů
Povstaň nad vlny
Když bojuješ ve tmě
Tančíš ve světle
Uteč ze svojí klece
Otoč další stránku
Když se topíš v řece
Plav proti proudu života
The coil in which we're living
Is more than another prison
The scheme of life became deranged
Dark clouds with silver linings
Attain the mysteries of shadow and shine
Ta spirála, ve které žijeme,
je více než jen další vězení
Komplot života je narušen
Tmavé mraky se stříbrným podkladem
Dosáhnou záhad stínu a záře
Break loose from the chains
Rise above the waves
Fighting in the darkness
Dancing in the light
Break out of your cage
Turn another page
Drowning in the river
Swim against the tide of life
Uvolni se ze řetězů
Povstaň nad vlny
Když bojuješ ve tmě
Tančíš ve světle
Uteč ze svojí klece
Otoč další stránku
Když se topíš v řece
Plav proti proudu života