Tear Down Your Walls

Zboř své zdi
Retrieve your sight
Dazed by beliefs
You will not reach your shielded mind
Regain the light
That once burned inside
Don't feed the shadows of your mind
Tear down your walls
Získej zpět svůj zrak
Oslepený přesvědčeními
Nedosáhneš své zaštítěné mysli
Znovu získej světlo
Které tě kdysi spalovalo zevnitř
Nepřiživuj stíny ve své mysli
Zboř své zdi
Push your prejudice aside
Burn trees of hate down to the ground
Předsudky odlož stranou
Stromy nenávisti spal až ke kořenům
Tear them down
Utinam temptes consentire cum cornice
Don't await a miracle, turn aims into action
Seek what's right
Eam adspecta ad res divinas evola
We're keepers of the sacred laws, for nothing escapes our sight
Duobus locis in mente aderis
Zboř je
Kéž by bylo možné dohodnout se s vránou
Nečekej na zázrak, přeměň záměry na činy
Hledej, co je správné
Podívej se na ni, vyletí k věcem božským
Jsme strážci posvátných zákonů, našemu zraku nic neunikne
V mysli se budeš nacházet na dvou místech
Retrieve your sight
As dazed by fear
You will dismiss your inner guide
Open the gate
For the prosecution
Sentence your inner fear to death
Tear down your walls
Získej zpět svůj zrak
Oslepený strachem
Musíš se zbavit svého vnitřního rádce
Otevři bránu
Trestu
Vznes nad svým vnitřním strachem rozsudek smrti
Zboř své zdi
Push your bias to the side
Burn trees of hate down to the ground
Předpojatost odlož stranou
Stromy nenávisti spal až ke kořenům
Tear them down
Utinam temptes consentire cum cornice
Don't await a miracle, turn aims into action
Seek what's right
Eam adspecta ad res divinas evola
We're keepers of the sacred laws, for nothing escapes our sight
Duobus locis in mente aderis
Zboř je
Kéž by bylo možné dohodnout se s vránou
Nečekej na zázrak, přeměň záměry na činy
Hledej, co je správné
Podívej se na ni, vyletí k věcem božským
Jsme strážci posvátných zákonů, našemu zraku nic neunikne
V mysli se budeš nacházet na dvou místech
Align with me
Melt light with darkness
Make sure you won't die in the harness
Do not fear the desire to leave your cage
Připoj se ke mně
Roztav světlo s temnotou
Ujisti se, že nezemřeš v otěžích
Neobávej se touhy opustit svou klec
When the path is not so clear
Walk without fear
Trust in your guide
Když cesta není dost jasná
Nebojácně pokračuj dál
Věř svému rádci
Fly with me
Utinam temptes consentire cum cornice
We dominate illusions, we're bending the whole truth
To show what's right
Eam adspecta ad res divinas evola
We're masters of the universe, the outcome is in our might
Alternam formam corporis adsume
Poleť se mnou
Kéž by bylo možné dohodnout se s vránou
Vládneme iluzím, ohýbáme celou pravdu
Abychom ukázali, co je správné
Podívej se na ni, vyletí k věcem božským
Jsme páni vesmíru, výsledek je v naší moci
Osvojte si alternativní formu těla
Tear down your walls
Zboř své zdi