Ascension - Dream State Armageddon

Vzestup (Armageddon snového stavu)
Inhale the strength to play
Blow barricades away
This universe implodes
Reality unloads
Vdechni sílu hrát
Odfoukni pryč barikády
Tento vesmír se hroutí
Zbavuje se reality
Find yourself a thousand worlds
Pick the one that suits you most
Will a choice put you at ease?
Than grab your chance to slay the beast
Najdi si tisíce světů
Vyber si ten, který ti nejvíce vyhovuje
Když budeš mít na výběr, budeš klidnější?
Pak sáhni po své šanci a zabij tu bestii
Keep searching for your destiny
And you will find all that will set you free
Keep moving onwards endlessly
To evolve and become one
One piece
Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále se pohybujte kupředu
Abyste se vyvinuli a stali se jedním
Jedním kusem
The universe implodes
When our dream state explodes
Vesmír se hroutí
Když exploduje náš snový stav
Find yourself dreaming your life
Do you truly feel alive?
Comprehend the sacred code
That makes your universe implode
Přistihni se, jak sníš svůj život
Opravdu se cítíš naživu?
Pochop posvátný kód
Kvůli kterému se tvůj vesmír hroutí
Keep searching for your destiny
And you will find all that will set your free
Keep moving onwards endlessly
To evolve and become one
Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále se pohybujte kupředu
Abyste se vyvinuli a stali se jedním
Our ego will lead us to endless penance
This journey shall wake us, don't dream forever
Naše ego nás vede k nekonečnému pokání
Tato cesta by nás měla probrat, nesněte napořád
The Matrix of reality transforms the cosmic energy
Matrix skutečnosti přetváří vesmírnou energii
Our ego won't spare us these endless failures
This journey will guide us, don't dream forever
Rise
Naše ego nás neušetří neustávajících chyb
Tato cesta nás povede, nesněte napořád
Povstaňte
Nothing appears to be what it really is
As we believe in the illusions
Free yourself from walking in circles
This will be the end of the world as we know it
Nic se nezdá být takové, jaké to doopravdy je
Když věříme v iluze
Osvoboďte se od chůze v kruhu
Bude to konec světa tak, jak ho známe
Your ascension will begin
Váš vzestup započne
Keep searching for your destiny
And you will find all that will set your free
Keep searching for your legacy
And you will find all answers undoubtedly
Keep looking forward endlessly
To evolve and unite the world to become one
One piece
Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále hledejte svůj odkaz
A nepochybně najdete všechny odpovědi
Nepřestávejte hledět kupředu
Abyste se vyvinuli a sjednotili svět, aby se stal jedním
Jedním kusem