Once Upon A Nightmare

Bylo nebylo v noční můře
On the way to sacred shores
And in the arms of the life that we adore
Moonlight shows a white design
That's been waiting for a chance to seize a soul once more
Na cestě k posvátným břehům
A v náruči života, který zbožňujeme
Měsíční světlo kreslí bílý vzor
Který čeká na další šanci zmocnit se duše
Sweet lad, o come and join me, do! *
On a road
Such pretty games I will play with you
Changing course
Pojď se mnou, chlapečku, vezmu tě k nám *
Na cestě
Budem se dobře mít, všecko ti dám
Měníme směr
Lightning strikes where we depart
An eerie voice as the night embraced the heart
Resonating from the life that is moving on
To new windows of the soul
Blesk uhodil do místa, odkud jsme odjeli
Tajuplný hlas, když noc objímá srdce
Vychází z života, který jde dál
K novým oknům duše
Will you, sweet lad, come along with me?
My daughters shall care for you tenderly
Pojď se mnou, hezký chlapečku, chceš?
Mé dcerky tě chtějí za bratra též
Hear his mystic voice
Slyš jeho magický hlas
I love you, your comeliness charms me, my boy!
And if you're not willing

He feeds on stainless souls
My force I'll employ
Můj mazlíčku, tvé krásné tílko mám rád
Pojď po dobrém

Živí se neposkvrněnými dušemi
Sic budeš litovat
We are stuck in the night
Ancient power will strike
Feel the fire
Now run into his arms
Leave your shelter behind
We are going to fly
Higher than high
We will take on the sky
Feel my senses
United by the night
Jsme uvězněni v noci
Prastará moc udeří
Cítíš ten oheň
Utíkej do jeho náruče
Nech bezpečí za sebou
Poletíme
Výš a výš
Vyletíme až k nebi
Cítíš mé smysly
Které sjednotila noc
Now it's time to close the door
And open up like before
New windows of the soul
Nyní je čas zavřít dveře
A otevřít jako dřív
Nová okna duše
The silence of the void
A father's life destroyed
Ticho prázdnoty
Otcův život je zničen
Stuck in the night
Ancient power will strike
Feel the fire
Burn inside
Run into my arms
Leave your shelter behind
We're going to fly
See us fly
And hear our cry
We're out of sight
Higher than high
We will take on the sky
Feel my senses
Out of my sight
But live on in my mind

New windows of our soul
Jsme uvězněni v noci
Prastará moc udeří
Cítíš ten oheň
Hořící uvnitř
Utíkej do mé náruče
Nech bezpečí za sebou
Poletíme
Vidíš, jak letíme
A slyšíš náš nářek
Jsme z dohledu
Výš a výš
Vyletíme až k nebi
Cítíš mé smysly
Mimo můj dohled
Které však žijí dál v mé mysli

Nová okna duše

* Mluvené slovo jsou úryvky z balady Král duchů (Erlkönig) od Johanna Wolfganga von Goethe. V českém textu jsme použili překlad básně od Otokara Fischera z roku 1916. zdroje: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/johann-wolfgang-goethe/kral-duchu.html http://www.poemhunter.com/poem/the-erl-king/