A Phantasmic Parade

Přehlídka fantazií
Playing a million pictures in my mind
That travel at the speed of light
Been living in a world turned inside out
Diving through a sea that is profound
V mysli si přehrávám milión obrazů
Které se pohybují rychlostí světla
Žila jsem ve světě otočeném naruby
Ponořila jsem se do hlubokého moře
Gracing the code above and tasting life
The will obtains deciphered signs
Believing worlds below that crushed mankind
Breaking ground within the great design
Zkrášlovat kód nad námi a vychutnávat život
Vůle obdrží dešifrovaná znamení
Věřit ve světy pod námi, které zničily lidstvo
Rozbíjet základy velkého záměru
Do not try to defy creation
See the world through the looking glass

Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
You may find you’re hallucinating
If reality is defied

I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
This time your mind will find a virtual phantasmic parade
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu

Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií
It is a choice that is my own to make
A free will to risk a leap of faith
Is it my outcome that I will survive?
Finding out my life has been a lie
Je to volba, kterou musím udělat
Svobodná vůle riskovat krok do neznáma
Je mým výsledkem, že přežiju?
Zjistím, že můj život byl jen lží
Do not try to defy creation
See the world through the looking glass

Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
You may find you’re hallucinating
If reality is defied

I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
This time your mind will find a virtual phantasmic parade
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu

Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií
Make believers
Your divine machinery
Not believing
This will seal the deal
Seize the liar
Selling hollow prophecies
Burn the hounds alive
You can watch the world bow down to you
Pokrytci
Vaše božské stroje
Nevěřící
Tím se uzavře dohoda
Zmocněte se lháře
Hlásajícího prázdná proroctví
Upalte ohaře zaživa
A uvidíte, jak se svět před vámi sklání
Do not try to defy creation
See the world through the looking glass

Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
You may find you’re hallucinating
If reality is defied

I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu

Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
Do not try to defy creation
See the world through the looking glass

I live to not let go
You may find you’re hallucinating
If reality is defied

Behold the vertigo
I won’t let go
This time your mind will find a virtual phantasmic parade
Abandon fear give in before your mind can never escape
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

Žiju proto, abych se nevzdávala
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

Navzdory závrati
Nevzdám se
Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií
Zřekni se strachu a podvol se, než tvá mysl už nebude moci uniknout