Canvas Of Life

Plátno života
A thousand signs declined
That travelled through light
Translate this mystery
That covered my eyes
Accept approaching fear
And courage appears
Death is a certainty
It's growing near
Letting go is fateful
Tisíc odmítnutých znamení
Které cestovaly světlem
Přelož tuhle záhadu
Která mi zakryla oči
Smiř se s blížícím se strachem
A objeví se odvaha
Smrt je jistota
Pořád se blíží
Opouštění je osudové
Uniting broken rhymes
That visions divide
Painting my memories
That colored my life
Somewhere safe and sheltered
Saved forever
Spojuji rozbité rýmy
Které rozdělily vidiny
Maluji vzpomínky
Které mi vybarvily život
Někde v bezpečí a úkrytu
Navždy v bezpečí
Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ended a letter
Come on home and return to the canvas of life
Uvězněná v denním světle
Čekám na odpovědi
Semínko, z nějž vyrostly větve
Obrátila se další stránka, dopis skončil
Přijď domů a vrať se na plátno života
Shapes and boundaries (shapes and boundaries)
Will not disappear (not disappear)
Detangle the misery
And enter new spheres
Facing right and wrong (facing right and wrong)
While waiting for life (waiting for life)
Can't change this destiny
The curtain's close by
While your leaves descended
Earth starts to unfold
Obrysy a hranice (obrysy a hranice)
Nezmizí (nezmizí)
Rozpleť to trápení
A vstup do nových sfér
Čelím dobrému i špatnému (čelím dobrému i špatnému)
Zatímco čekám na život (čekám na život)
Tenhle osud nemůžu změnit
Už brzy spadne opona
Když tvé listí opadalo
Země se začíná rozprostírat
Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ended a letter
Come on home and return to the canvas of life
Uvězněná v denním světle
Čekám na odpovědi
Semínko, z nějž vyrostly větve
Obrátila se další stránka, dopis skončil
Přijď domů a vrať se na plátno života
You're falling down
While my fortune's alive
We're safe and sound on the ground
Time to found new memories
The stains come alive
Where the paint has gone dry
You float above looking down reaching out
to me
Depicting a beautiful scene that shapes
divinity
Ty padáš
Zatímco mé štěstí je naživu
Jsme na zemi, živí a zdraví
Je čas vytvořit nové vzpomínky
Skvrny ožívají tam
Kde barva už zaschla
Vznášíš se nade mnou, díváš se dolů, natahuješ se ke mně
Znázorňujíc nádhernou scénu, která vytváří
božskost
Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ending a letter
I'll come home
Uvězněná v denním světle
Čekám na odpovědi
Semínko, z nějž vyrostly větve
Obrátila se další stránka, dopis skončil
Přijdu domů
I'm in the light of day
Questions were answered
A new life's arms are extending
The final page has turned, sending the letter
Come on home
And I'll sing you the song that has painted your canvas of life
Jsem v denním světle
Otázky byly zodpovězeny
Ruce nového života se natahují
Obrátila se poslední stránka, dopis se posílá
Přijď domů
A já ti zazpívám píseň, která namalovala tvé plátno života
Dedicated to Tonnie Simons*
.
Věnováno pro Tonnie Simons*
.

* Tuto píseň Simone věnovala své zesnulé tetě Tonnie Simons. K této situaci se již dříve vyjádřila na svém osobním blogu: „Kromě téhle vší radosti tu však byl i smutek. Když jsem očekávala Vincentovo narození, musela jsem se rozloučit se svou tetou, která zemřela na rakovinu. Nemohla jsem se zúčastnit jejího pohřbu, protože jsem už měla po termínu a mohla jsem kdykoliv začít rodit. To pro mě byla jedna z nejdivnějších situací. Čekala jsem na narození svého syna, a přitom jsem věděla, že jeden z mých blízkých umírá. Nechť odpočívá v pokoji.“ zdroj: http://www.smoonstyle.com/2013/12/vrolijk-kerstfeest.html