Reverence - Living In The Heart -

Zbožná úcta (Žít srdcem)
An overactive mind where a thousand thoughts come floating by
Will not be able to slow down at times
Don't be afraid, live in the now, enjoy simplicity
Avoid incentives that will make you blind
Nadměrně aktivní mysl, v níž proplouvají tisíce myšlenek
Časem nebude moci zpomalit
Neboj se toho, žij dneškem, užívej si jednoduchosti
Vyhni se podnětům, které tě oslepí
Don't let it burn you down
Live in the heart
Experience the now
Nenech se tím spálit
Žij srdcem
Prožívej přítomnost
To really know yourself, ignore your mind and find yourself again
Life is always challenging
To really find yourself, you can't be blind to signals you obtain and gain
Thoughts are slowly changing here
Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl a znovu se najdi
Život má neustálé výzvy
Chceš-li se opravdu najít, nesmíš být slepý vůči signálům, které dostáváš a získáváš
Myšlenky se tu pomalu mění
Here in the now if you identify with your own heart
Will change your views and make you feel at home
You're not your thoughts, observe how they can be duplicity
Don't follow those that make you drift away
Tady a teď, když se vcítíš do vlastního srdce
Změní to tvé názory a budeš se cítit jako doma
Tvé myšlenky, to nejsi ty, všimni si, jak mohou být dvojaké
Neřiď se těmi, které tě unáší pryč
Don't let them pull you down
Live in the heart
Experience the now
Nenech se tím stáhnout dolů
Žij srdcem
Prožívej přítomnost
To really know yourself, ignore your mind and find yourself again
Life is always challenging
To really find yourself, you can't be blind to signals you obtain and gain
Thoughts are slowly changing here
Reward yourself
Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl a znovu se najdi
Život má neustálé výzvy
Chceš-li se opravdu najít, nesmíš být slepý vůči signálům, které dostáváš a získáváš
Myšlenky se tu pomalu mění
Odměňuj se
To really know yourself, ignore your mind and find yourself again
Life is always challenging
To really find yourself, you can't be blind to signals you obtain and gain
Thoughts are slowly changing
Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl a znovu se najdi
Život má neustálé výzvy
Chceš-li se opravdu najít, nesmíš být slepý vůči signálům, které dostáváš a získáváš
Myšlenky se tu pomalu mění
(To really know yourself, ignore your mind and find yourself again)
To really know yourself, ignore your mind to find yourself
Life is always challenging
(To really find yourself, you can't be blind to signals you obtain and gain)
To really know yourself, you can't be blind to signs you gain
Thoughts are always ranging now
(Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl a znovu se najdi)
Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl, aby ses znovu našel
Život má neustálé výzvy
(Chceš-li se opravdu najít, nesmíš být slepý vůči signálům, které dostáváš a získáváš)
Chceš-li se opravdu poznat, nesmíš být slepý vůči znamením, které získáváš
Myšlenky se teď pomalu toulají