Victims Of Contingency

Oběti eventuality
Your words are meaningless, as pain fills
the void
(Hollow words won't hurt no longer)
You will regret every life you've destroyed
(Blaming the whole world will never make you stronger)
Be prepeared for the righteous self
Tvá slova ztrácí smysl, když bolest zaplňuje prázdnotu
(Prázdná slova už neublíží)
Budeš litovat každého života, který jsi zničil
(Obviňování celého světa tě nikdy
neposílí)
Připrav se na své čestné já
If you blame all your failures on someone else
Without any remorse
(Without your remorse)
If you don't face the weakness of your own self
You will take the same course
(You'll take the same course)
Když budeš ze všech svých chyb vinit ostatní
Bez výčitek svědomí
(Bez svých výčitek)
Když se nepostavíš své vlastní slabosti
Vydáš se stejným směrem
(Vydáš se stejným směrem)
Your deeds are reasonless, you adore yourself
(Empty deeds impress no longer)
You will regret everyone you've envied
(Blaming it on life will never make you stronger)
Be prepared for the confrontation
Tvé činy jsou nerozumné, sám se zbožňuješ
(Prázdné činy už nikoho neohromí)
Budeš litovat každého, komu jsi záviděl
(Obviňování života tě nikdy neposílí)
Připrav se na konfrontaci
If you blame all your failures on someone else
Without any remorse
(Without your remorse)
If you don't face the weakness of your own self
You will take the same course
(You'll take the same course)
Když budeš ze všech svých chyb vinit ostatní
Bez výčitek svědomí
(Bez svých výčitek)
Když se nepostavíš své vlastní slabosti
Vydáš se stejným směrem
(Vydáš se stejným směrem)
If you blame all your failures on someone else
You avoid every chance
(You've lost your last chance)
To learn from yourself
Když budeš ze všech svých chyb vinit ostatní
Vyhýbáš se šanci
(Přicházíš o svou poslední šanci)
Poučit se od sebe samého
If you blame all your failures on someone else
Without any remorse
(Without your remorse)
If you don't face the weakness of your own self
You will take the same course
(You'll take the same course)
Když budeš ze všech svých chyb vinit ostatní
Bez výčitek svědomí
(Bez svých výčitek)
Když se nepostavíš své vlastní slabosti
Vydáš se stejným směrem
(Vydáš se stejným směrem)
We can't blame all our failures on someone else
For our own protection
(So much to protect)
We can't learn from decisions in our own lives
Without self-reflection
(We will never flee from contingency)
We will never flee from contingency
Nemůžeme ze všech našich chyb vinit ostatní
Kvůli své vlastní ochraně
(Tolik je toho třeba chránit)
Nemůžeme se poučit z rozhodnutí v našich životech
Bez sebereflexe
(Nikdy neunikneme eventualitě)
Nikdy neunikneme eventualitě