The Essence Of Silence

Podstata ticha
Something is wrong
My strength has gone
Thoughts are corrupting my mind
I can see, I perceive this ain't me
Něco je špatně
Už nemám sílu
Myšlenky mi ničí mysl
Vidím, uvědomuji si, že to nejsem já
Something so strong
My mood has swung
I can't get it out of my head
I believe that my mind misleads me
Něco moc silného
Mi zkazilo náladu
Nemůžu to dostat z hlavy
Mám pocit, že mě mysl oklamává
(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It's just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)
(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)
Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence is...)
Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstatou je...)
You're searching
And bursting
Pořád hledáš
A trháš se
There seems to be no cure
When tension endures
Delusions corrupting my mind
I can see, I perceive this ain't me
Zdá se, že není léku
Když napětí přetrvává
Deziluze mi ničí mysl
Vidím, uvědomuji si, že to nejsem já
There seems to be no way
When light fades to grey
To get them all out of my head
I believe that my mind misleads me
Když světlo bledne
Zdá se, že neexistuje způsob
Jak je všechny dostat z hlavy
Mám pocit, že mě mysl oklamává
(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It's just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)
(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)
Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence is...)
Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstatou je...)
Make a start
Explore your heart
Tak už začni
Prozkoumej své srdce
When a persistent memory
Penetrates deep in your mind
Allow the silence to destroy
Your thoughts in every kind
Když ti neodbytná vzpomínka
Neustále vniká do mysli
Dovol tichu, ať ti zničí
Všechny druhy myšlenek
(We confuse)
Is it a doubt you try to hide?
(Tangle and abuse)
Just have an open look inside
(We appear)
It's just a dreary memory, stuck in your mind
(Memories stuck in your mind)
(Klameme)
Snažíš se skrýt pochybnosti?
(Poplétáme a urážíme)
Prostě se otevřeně podívej do sebe
(Zdáme se)
Je to jen pochmurná vzpomínka, co ti uvízla v mysli
(Vzpomínky, co ti uvízly v mysli)
Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Allow the silence to wipe your thoughts away
Retrieve your balance, use your senses to observe
(The essence of silence)
Search for your essence, find the silence within you
(The essence lies...)
In silence
Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Dovol tichu, ať ti vymaže myšlenky
Znovu získej rovnováhu, pomocí smyslů pozoruj
(Podstatu ticha)
Hledej svou podstatu, najdi v sobě ticho
(Podstata spočívá...)
V tichu