The Second Stone

Druhý kámen
O, ne moriar bis
Oro supplex
O, už neumírej
Pokorně prosím
Sometimes I feel like my reason is weakening
My inner clock's forcing time to stand still
I'm breaching borders between life and sanity
That's when it all starts to shatter in front of me
Někdy mám pocit, že můj rozum slábne
Mé vnitřní hodiny nutí čas se zastavit
Překračuji hranice mezi životem a příčetností
A tehdy se to přede mnou začne všechno tříštit
Liberate me
(Why don't you liberate me?)
Osvoboď mě
(Proč mě neosvobodíš?)
Sometimes I feel I'm betraying my memory
This time it seems that I'm losing the fight
Finding it hard to be consciously part of life
That's when awareness and dreams start to separate
Někdy mám pocit, že zrazuji svou paměť
Tentokrát to vypadá, že tento boj prohrávám
Je pro mě těžké být vědomě součástí života
A tehdy se vnímavost a sny začnou oddělovat
Reunite me
(It's time to reunite me)
Sjednoť mě
(Je čas mne sjednotit)
As time goes by I hide the truth
Cannot stand myself with a broken shell
As time goes by I try to choose
Don't know where to roam in this private hell
Give me relief
Let me believe between sweet fiction and
reality
Jak plyne čas, skrývám pravdu
Nemůžu se vystát s rozbitou ulitou
Jak plyne čas, zkouším se rozhodnout
Nevím, kam se podít v tomto soukromém pekle
Dopřej mi úlevu
Nech mě věřit ve věci mezi realitou a sladkými výmysly
My train of thoughts got lost somewhere along the way
I'm chasing shadows that cross on my path
Repeating visions that dance faster than my
mind
Can't stop the rain casting shadows on my parade
Proud mých myšlenek se ztratil někde po cestě
Honím se za stíny, které mi kříží cestu
Opakující se výjevy, které tančí rychleji než má
mysl
Nezastaví déšť, který hází stíny na mou zábavu
Can't defeat me
(I will not bow to defeat)
Nemůžeš mě porazit
(Nenechám se porazit)
As time goes by I hide the truth
Cannot stand myself with a broken shell
As time goes by I try to choose
Don't know where to roam in this private hell
Give me relief
Let me believe between sweet fiction and
reality
Jak plyne čas, skrývám pravdu
Nemůžu se vystát s rozbitou ulitou
Jak plyne čas, zkouším se rozhodnout
Nevím, kam se podít v tomto soukromém pekle
Dopřej mi úlevu
Nech mě věřit ve věci mezi realitou a sladkými výmysly
Ne moriar bis
Už neumírej
Another life, another mind close to insanity
Another road, a cryptic code the second stone
(All that is left is a cross that's mine to bear
A curse with no ending drenched in anxiety)
Další život, další mysl má blízko k šílenství
Další cesta, tajemný kód, druhý kámen
(Všechno, co zbývá, je jen kříž, který musím nést
Nekončící prokletí prosáknuté úzkostí)
O, ne discedam bis
Oro supplex
O, už neodcházej
Pokorně prosím
As time goes by I hide the truth
Cannot stand myself with a broken shell
Give me relief
Let me believe between sweet fiction and
reality
As time goes by I try to choose
Don't know where to roam in this private hell
Give me relief
Let me believe between sweet fiction and
reality
Jak plyne čas, skrývám pravdu
Nemůžu se vystát s rozbitou ulitou
Dopřej mi úlevu
Nech mě věřit ve věci mezi realitou a sladkými výmysly
Jak plyne čas, zkouším se rozhodnout
Nevím, kam se podít v tomto soukromém pekle
Dopřej mi úlevu
Nech mě věřit ve věci mezi realitou a sladkými výmysly
Ne moriar bis
Už neumírej