Originem

Počátek
Nos sumus coniuncti
Fontem nostram quaerentes
Originem sciendi
Jsme spojeni
Hledáme pramen
Ten počátek poznání
Nos pleni vigoris
Quo colendo res fiunt
Sic naturam fingimus
Jsme plni energie
Uctění pravdy, která je faktem
Představujeme přírodu
Aenigma solventes
Egrediamur
Nil certum est
Tajuplnost se ztrácí
Jděme
Nic jisté není