Twin Flames (Regular Version)

Dvojité plameny
You're eternal, my love
For me, you're all there ever was
Every limit overcome
As we’re entangled, we are one
Jsi věčná, má lásko
Pro mě jsi vším, co kdy existovalo
Každá hranice je překonaná
Jak jsme propletení, jsme jedno tělo
Words are left unsaid burning in my head
Now I only wish I could hold you again
Being there with you I feel at ease
Being there with you is all
Nevyřčená slova mě pálí v hlavě
Teď si pouze přeji, abych tě mohla znovu obejmout
Když jsem s tebou, cítím se vyrovnaná
Být s tebou je pro mě vším
I ever need
My one belief
We share a common energy
I've flown afar beyond the sea
To find the other side of me
I've waited long and patiently
To find the one to balance me
To live without dubiety
This is my covenant to thee
Vždy potřebuji
Svou jedinou důvěru
Sdílíme společnou energii
Letěla jsem daleko, až za moře
Abych našla své druhé já
Čekala jsem dlouho a trpělivě
Abych našla toho, kdo mě vyrovná
Abych žila bez pochybností
Tímto se ti zavazuji
Life feels empty, my love
It pains me so to give you up
Život mi připadá prázdný, má lásko
Tolik mě trápí, když se tě musím vzdát
Sentiments untold never to unfold
Now I only wish I could hold you again
Being there with you I'm whole again
Being there with you is all
Nevyřčené pocity se nikdy nevyjeví
Teď si pouze přeju, abych tě mohla znovu obejmout
Když jsem s tebou, jsem opět kompletní
Být s tebou je pro mě vším
I ever need
My one belief
We share a common energy
I've flown afar beyond the sea
To find the other side of me
I've waited long and patiently
To find the one to balance me
To live without dubiety
This is my covenant to thee
Vždy potřebuji
Svou jedinou důvěru
Sdílíme společnou energii
Letěla jsem daleko, až za moře
Abych našla své druhé já
Čekala jsem dlouho a trpělivě
Abych našla toho, kdo mě vyrovná
Abych žila bez pochybností
Tímto se ti zavazuji
Ever need, my one belief
Vždy potřebuji svou jedinou důvěru
You're all I need
My one belief
The winds of time will carry me
To live without dubiety
Don't let this ever end
Jsi vše, co potřebuji
Má jediná důvěra
Proudy času mě donesou
K životu bez pochybností
Nechť to nikdy neskončí
We've flown afar
Beyond the sea
To find each other finally
We've waited long and patiently
To build a bridge between dualities
Letěli jsme daleko
Až za moře
Abychom nakonec našli jeden druhého
Čekali jsme dlouho a trpělivě
Abychom postavili most mezi dualitami