Delirium

Blouznění
Black was the night when I did surrender
I did give in to my weakening sight
Now that I'm empty my dreams once were many
Soul's bitter cry to unleash the divine
Noc byla temná, když jsem se vzdala
Podlehla jsem svému slábnoucímu zraku
Teď jsem však prázdná, mých snů bylo kdysi mnoho
Zahořklý pláč duše, který má odpoutat božskost
When you think there's no way out
And all you see collides
Hope will in the end chase all your fears away
Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
A vše, na co se podíváš, se hroutí
Naděje však nakonec zažene všechen tvůj strach
Fighting the source was not recommended
Trails of a wish were the hope to survive
Skins full ablazing release crystal gazing
All of it led to a deeper demise
Bojovat s příčinou se nedoporučovalo
Stopy přání byly nadějí na přežití
Planoucí tváře křišťálově hledí
Všechno to vedlo k ještě hlubšímu konci
When you think there's no way out
And no one comprehends
Hope will show your smile again
Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
A nikdo nerozumí
Naděje ti znovu přičaruje úsměv
What I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What's been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away
Co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli
Losing my reasons
No lies to believe in
Left the obscure to
The means of escape
Ztrácím rozum
Žádné lži, kterým by se dalo věřit
Neopustily temnotu
Jako prostředek k úniku
Core has been shaken
There's no more pain to break me
Time has commenced and I long to awake
Jádro se otřáslo
Už mě žádná bolest nezlomí
Čas začal ubíhat a já se toužím probudit
When you think there's no way out
Leave everything behind
You can live your life anew
Když si myslíš, že jsi v bezvýchodné situaci
Všechno nech za sebou
Můžeš žít svůj život odznovu
What I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What's been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away
Co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli
Dark days behind me
Won't ever break me now
Temné dny jsou za mnou
Teď už mě znovu nezlomí
All that I left behind
Another night
Of weary dreams (unravelling)
What's been left behind
Another time
Where days of late are far away
Far away
Vše, co jsem opustila
Další noc
Únavných snů (objasňujících)
Co bylo opuštěno
Tehdy
Když jsou nedávné dny již v dáli
V dáli
Just another night
In another time
Jenom další noc
Někdy jindy