Storm The Sorrow

Vezmi smutek útokem
Along the way I find myself
To be confined within me
No place for any other's mind
To interfere
To grasp the meaning of it all
To overcome my limits
And dance away from any void
And empty tones
Najednou si uvědomuji
Že jsem uzavřená sama v sobě
Není místa pro jinou mysl
Nemůže zasáhnout
Porozumět smyslu toho všeho
Překonat své hranice
A odtančit od jakékoliv prázdnoty
A prázdných tónů
Just tell me why
Just tell me how I can survive this time
Tak mi řekni proč
Tak mi řekni, jak tentokrát můžu přežít
Believe yourself and look away
From all that's right within you
Leave all your worries at the door
And drift away
I’ve tried to peer into the core
But could not storm the sorrow
My hollow heart has bled me dry
Left me to stray
Věř si a nedívej se na to
Co je přímo uvnitř tebe
Zanech všechny své starosti za dveřmi
A nech se unášet
Zkoušela jsem nakouknout do jádra
Ale nemohla jsem vzít smutek útokem
Mé prázdné srdce mě nechalo vykrvácet
Nechalo mě bloudit
Another time
Without a trace
Condemn me now
Send me to hell
For I'm already failing
Někdy jindy
Beze stopy
Teď mě odsuďte
Pošlete mě do pekla
Protože už selhávám
Intertwine the lines that swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in
No, in my memories I'll dig deep enough
to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears
When someone had betrayed
Propleťte řádky, které plavou pod rouškou tmy
Uvědomte si bolest, ve které žijeme
Z potřeby, kterou přitahujeme, udělejte démona
Ne, dost důkladně proberu vzpomínky,
abych věděla
Staletí nekončících snů
Mé druhé já, které prolilo slzy
Když se někdo dopustil zrady
No time should ever go to waste
It's not that complicated
You're free to live your life at ease
No more restraints
No heed for shadows on your way
That try to steal your laughter
Your light will drive them all away
Be confident
Ani vteřina času by se neměla promrhat
Není to tak složité
Nemusíš se bát žít svůj život vyrovnaně
Už žádné překážky
Nevšímej si stínů na cestě
Které se ti snaží ukrást úsměv
Tvé světlo je všechny odpudí
Věř si
Will I refrain?
Can I repent?
Will you be there?
Erase the page
For I'm alone and ailing
Vyhnu se tomu?
Mohu to odčinit?
Budeš tam?
Smaž tu stránku
Protože jsem sama a skomírám
Intertwine the lines that swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in
No, in my memories I'll dig deep enough
to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears
When someone had betrayed
Propleťte řádky, které plavou pod rouškou tmy
Uvědomte si bolest, ve které žijeme
Z potřeby, kterou přitahujeme, udělejte démona
Ne, dost důkladně proberu vzpomínky,
abych věděla
Staletí nekončících snů
Mé druhé já, které prolilo slzy
Když se někdo dopustil zrady
So – this is my life
And it can't break me down
Go – I will decide
Who can come in and heal my disease
Burn it – in flames
Kill it – and maim
Why can't you see that you need to be freed
Tak – tohle je můj život
A já se z toho nezhroutím
Jdi – já se sám rozhodnu
Koho vpustím, kdo mě vyléčí
Spal to – v plamenech
Zabij to – a zmrzač
Proč nevidíš, že potřebuješ osvobodit
Intertwine the lines beneath the dark
Every bit of pain we're feeling
Every other solemn life
No, in the memories you will find somehow
There used to be a dream unending
No more need to be alone
Propleťte řádky pod rouškou tmy
Každá špetka bolesti, kterou cítíme
Každý další vážný život
Ne, ve vzpomínkách to nějak najdete
Kdysi tam býval nekončící sen
Už není třeba samoty
Intertwine the lines that swim beneath the dark
Realize the pain we live in
Demonize the need we reel in
No, in my memories I'll dig deep enough
to know
Centuries of dreams unending
Another me that yielded tears
When someone had betrayed
Someone had betrayed
Propleťte řádky, které plavou pod rouškou tmy
Uvědomte si bolest, ve které žijeme
Z potřeby, kterou přitahujeme, udělejte démona
Ne, dost důkladně proberu vzpomínky,
abych věděla
Staletí nekončících snů
Mé druhé já, které prolilo slzy
Když se někdo dopustil zrady
Někdo se dopustil zrady