Design Your Universe - A New Age Dawns - Part VI

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Vytvoř si svůj vesmír (Úsvit nového věku, část VI.)
We're blind and eager
Avarice will set us back to blank
Those who wager all will have to name a reason
If you can't let go, you will end up
empty handed
If you can't control, you'll live your life
in vain
Jsme slepí a chtiví
Lakomství nás přivede zpět k prázdnotě
Ti, co sázejí vše, budou muset uvést důvod
Pokud se toho nedokážeš vzdát, skončíš s prázdnýma rukama
Pokud to nedokážeš ovládat, budeš svůj život žít nadarmo
Who decides about my time to come?
Who is able to break through the circle of life and doom?
Kdo rozhoduje o tom, kdy má nadejít můj čas?
Kdo je schopen prolomit kruh života
a zkázy?
Don't look back
Keep on track to break the curse
Take the chance
Design your universe
Neohlížej se
Drž se směru a prolom prokletí
Riskni to
Vytvoř si svůj vesmír
We can't undo what we have done
So show us now what we've become
Confront us with our viciousness
And our weakness
We can't evade our destiny
So show responsibility
For we all surely have a sense
Of our consciousness
Nemůžeme odčinit to, co jsme udělali
Tak nám ukaž, čím jsme se stali
Utkejme se s naší zkažeností
A naší slabostí
Nemůžeme uniknout svému osudu
Tak ukaž zodpovědnost
Protože všichni jsme jistě obdařeni smyslem
Našeho vědomí
To take for taking's sake
Will leave a path of loss and strain
And endless breaking of faith can warrant acts of treason
If you can't let go, you will end up
empty handed
If you can't control, you'll live your life
in vain
Brát jenom kvůli braní
To za sebou zanechá jenom ztráty a námahu
A nekonečné nedodržování slova může zaručit zradu
Pokud se toho nedokážeš vzdát, skončíš s prázdnýma rukama
Pokud to nedokážeš ovládat, budeš svůj život žít nadarmo
Who decides about what's true or false?
Who is able to sift through the treasures from the flukes?
Kdo rozhoduje o tom, co je pravda a co klam?
Kdo umí oddělit bohatství
od náhody?
Don't look back
Keep on track to break the curse
Take the chance
Design your universe
Neohlížej se
Drž se směru a prolom prokletí
Riskni to
Vytvoř si svůj vesmír
We can't undo what we have done
So show us now what we've become
Confront us with our viciousness
And our weakness
We can't evade our destiny
So show responsibility
For we all surely have a sense
Of our consciousness
Nemůžeme odčinit to, co jsme udělali
Tak nám ukaž čím jsme se stali
Utkejme se s naší zkažeností
A naší slabostí
Nemůžeme uniknout svému osudu
Tak ukaž zodpovědnost
Protože všichni jsme jistě obdařeni smyslem
Našeho vědomí
The time has come, we have to see
That total wisdom is in reach
The time has come to colour in the lines
We must identify the signs
Nadešel čas, musíme zřít
Že všechna moudrost je na dosah
Nadešel čas zvýraznit hranice
Musíme rozpoznat znamení
So many people are full of hate
While love and light are in their reach
So many people will harm themselves
But life can be so beautiful
Tolik lidí je plných nenávisti
Přitom lásku a světlo mají na dosah
Tolik lidí si ubližuje
Ale život může být tak krásný
So many people will idolize
While their own success is in their reach
Don't forget you're able to
Design your own universe
Tolik lidí si dělá modlu z jiných
Přitom svůj vlastní úspěch mají na dosah
Nezapomeň, že si můžeš sám
Vytvořit svůj vlastní vesmír
Find your balance, sink into rumination
Najdi svou rovnováhu, ponoř se do přemýšlení
Ipsum te reperies
Nalezneš sám sebe
Potire mundorum
Potire omnis mundi
Staň se pánem světů
Staň se pánem celého světa
We can't undo what we have done
So show us now what we've become
Confront us with our viciousness
And our weakness
We can't evade our destiny
So show responsibility
For we all surely have a sense
Of our consciousness
Nemůžeme odčinit to, co jsme udělali
Tak nám ukaž čím jsme se stali
Utkejme se s naší zkažeností
A naší slabostí
Nemůžeme uniknout svému osudu
Tak ukaž zodpovědnost
Protože všichni jsme jistě obdařeni smyslem
Našeho vědomí
Can't undo
Show us now
Confront us
With our weakness
Can't evade
Show us now
We have a sense
Neodčiníme
Ukaž nám
Utkejme se
S naší slabostí
Neunikneme
Ukaž nám
Máme smysl