White Waters

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Zpěněné vody (duet s Tonym Kakko ze Sonaty Arcticy)
I see a silhouette, liquid that moves
Skin like a pearl in the sea
I cannot resist this, her voice in the wind
But is it my eyes are deceived?
Is it you I see?
Vidím siluetu, hýbající se tekutinu
Pleť má jako mořskou perlu
Nemohu se ubránit jejímu hlasu ve větru
Nebo jsou snad mé oči oklamány?
Jsi to opravdu ty?
Lie down in my arms
Trust what you see
Smooth your brow, you will be with me
To find your relief
Ulehni do mé náruče
Věř svým očím
Nevrašti čelo, budeš se mnou
Se mnou najdeš útěchu
Gazing at whitecaps, coming so close
Everything's suddenly clear
Numb with the aching, and still I am waiting
The water is pulling me near
Would you welcome me?
Zírám na blížící se zpěněné hřebeny vln
Všechno je najednou jasné
A já pořád čekám, strnulý bolestí
Voda mě táhne blíž a blíž
Přivítáš mě?
Lie down in my arms
Try not to breathe
Quiet love, you are now with me
You need no words to speak
Ulehni do mé náruče
Snaž se nedýchat
Tiše, lásko, už jsi se mnou
Nemusíš nic říkat
For my mistakes, I am to blame
Never believed that it was all meant
to fall
I'd give my life, to have you near
once again
Take me away, would you forgive me?
Všechny chyby byly jen mojí vinou
Nikdy jsem nevěřil, že to všechno mělo dopadnout špatně
Obětoval bych svůj život, abych tě ještě jednou mohl mít u sebe
Vezmi mě sebou, odpustíš mi?
(Would you forgive?)
(Odpustíš?)