Deconstruct

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Kritický rozbor
If we could see ourselves, the mirror would reflect insanity
Instead we camouflage the flaws that lie within
Condone the suffering we witness as we mingle casually
We need to right ourselves, or else we will derail
Kdybychom se mohli spatřit, zrcadlo by odráželo jen šílenství
Místo toho jen zakrýváme vnitřní nedostatky
Tolerujeme utrpení, kterému jsme svědky, když nezávazně konverzujeme
Musíme se napravit, jinak nás to vykolejí
Aiming too high
You are bound to fail
Patience is a vital virtue
That you'll never have
Míříš příliš vysoko
Takto rozhodně neuspěješ
Trpělivost je zásadní ctnost
Kterou nikdy nebudeš mít
Don't force me to believe
We're caught up in the greed
'Cause I just care for me
To break it, we'll need everyone
Think it through: united is the only way
Nenuť mě tomu uvěřit
Jsme polapeni chamtivostí
Protože já se starám jen o sebe
Ke změně budeme potřebovat všechny
Promyslete to: jediný způsob je spojit se
A raging tragedy ignored will have its justice, finally
Distress and poverty is everyone's disease
We'll come to realise for all we've done there is a price to pay
Yet hope is never lost, there always is
a way
Zuřivá zapomenutá tragédie bude
konečně souzena
Nouze a chudoba je nemocí nás všech
Jednou si uvědomíme, že musíme zaplatit za všechno, co jsme kdy udělali
Ale naděje pořád není ztracená, vždycky je tu cesta ven
Trumping the game
Is no easy way
Enterprise and discipline
Will pay off in the end
Není lehké
Trumfnout hru
Odvaha a kázeň
Se nám nakonec odmění
Don't force me to believe
We're caught up in the greed
'Cause I just care for me
To break it, we'll need everyone
Think it through: united is the only way
Nenuť mě tomu uvěřit
Jsme polapeni chamtivostí
Protože já se starám jen o sebe
Ke změně budeme potřebovat všechny
Promyslete to: jediný způsob je spojit se
If we ever could look into fate's mirror
We would never have ended up here
We're distracted by every sin committed
It should always be ever so clear
Kdybychom se mohli někdy podívat do zrcadla osudu
Nikdy bychom takto nedopadli
Každý spáchaný hřích nás jenom rozptyluje
Mělo by to být tak jasné
(If we ever could look into fate's
mirror
We would never have ended up here
We're distracted by every sin committed
It should always be ever so clear
If we ever could look into fate's
mirror
We would never have ended up here
We're distracted by every sin committed
It should always be ever so clear)
(Kdybychom se mohli někdy podívat do
zrcadla osudu
Nikdy bychom takto nedopadli
Každý spáchaný hřích nás jenom rozptyluje
Mělo by to být tak jasné
Kdybychom se mohli někdy podívat do
zrcadla osudu
Nikdy bychom takto nedopadli
Každý spáchaný hřích nás jenom rozptyluje
Mělo by to být tak jasné)
If we ever look
We would never be here
Kdybychom se někdy podívali
Nikdy bychom nebyli tady
(Don't force me to believe
I'm never needing anyone
I only care for me
I'm thinking through
And mine's the only way)
(Nenuť mě tomu uvěřit
Nikoho nepotřebuju
Starám se jen o sebe
Promýšlím to
Jediný způsob je ten můj)
We are caught up
In our failure
Now our union
Is our savior
It's the only way
Jsme polapeni
Naším neúspěchem
Ale naše jednota
Je náš zachránce
Je to jediný způsob
Don't force me to believe
We're caught up in the greed
'Cause I just care for me
To break it, we'll need everyone
Think it through: united is the only way
Nenuť mě tomu uvěřit
Jsme polapeni chamtivostí
Protože já se starám jen o sebe
Ke změně budeme potřebovat všechny
Promyslete to: jediný způsob je spojit se
(If we ever
We would never
If we're clever
We're together)
(Kdybychom někdy
Tak bychom nikdy
Pokud jsme chytří
Dáme se dohromady)